Akcja Jubilat

Akcja JUBILAT 2019

Akcja JUBILAT 2019

Gdy w roku 2010 trwały przygotowania do Jubileuszowego Zlotu z okazji 100-lecia harcerstwa w Polsce, członkowie Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie rozpoczęli akcję „Jubilat”. Miała ona na celu „odkrywanie” i uhonorowanie tych, którzy tworzyli historię i tradycje krakowskiego harcerstwa a ukończyli 80 lat życia. W następnych latach miano „Jubilata” otrzymywali również niezawodni sojusznicy harcerstwa.

W roku 2016 Zarząd SPH postanowił przyznawać miano „Super Jubilata” osobom, które ukończyły 90 lat życia. Pierwszym wyróżnionym został hm. Władysław Pancerz, komendant Krakowskiej Chorągwi ZHP w latach 1964-1971, przewodniczący Komisji Rewizyjnej SPH w latach 2000-2017. W uznaniu długoletniej i bardzo aktywnej służby harcerskiej i instruktorskiej oraz za wybitne zasługi dla Stowarzyszenia wyróżniony został tytułem „Kawaler Stowarzyszenia”, najwyższego wyróżnienia SPH w Krakowie.

Spotkania uczestników akcji „Jubilat” organizowane są w pomieszczeniach i na terenie ponad stuletniego oryginalnie zachowanego fortu, austriackiej Twierdzy Kraków – Fort 39 Kraków-Olszanica, przy ul. Kosmowskiej 12. Każde ze spotkań ma swój indywidualny scenariusz i niezmienny cel – zachowanie w pamięci ważnych osób, utrwalanie historii i tradycji krakowskiego harcerstwa.

Pierwsze spotkanie w ramach akcji „Jubilat” odbyło się 12 czerwca 2010 roku i w gronie wyróżnionych znaleźli się: hm. Juliusz Langner, hm. Stanisław Mandecki, hm. Zenon Morawiec, hm. Władysław Pancerz.

Dotychczas do grona Jubilatów przyjęto 29 osób. Z żalem musimy pogodzić się z faktem, że dziesięcioro z nich odeszło na wieczną wartę – ostatnim jest dh phm. Bogdan Głąb – wieloletni instruktor 3 Pdg. DH im. Tadeusza Kościuszki „Fioletowa Trójka”.

FOTO 01

Akcja JUBILAT 2018

Fort 39 Olszanica to wyjątkowe miejsce na spotkania harcerskiej braci. Organizowane na jego terenie w miesiącu czerwcu spotkania z harcerskimi seniorami – członkami Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie, którzy przeżyli osiemdziesiąt lat stały się piękną tradycją. Każde ze spotkań ma swój indywidualny scenariusz i jest ciekawie zaplanowane. Niezmienny jest ich cel – zachowanie w pamięci ważnych osób i chwil w naszym życiu oraz stałe przypominanie historii i tradycji krakowskiego harcerstwa.

Niecodzienny Jubilat, niecodzienne jubileusze ...

Spotkanie przy podgórskiej watrze – inż. Lesław Połomski HR harcerz borkowsko-łagiewnicki

Dotychczas w dziejach Podgórskiego Hufca ZHP nie obchodziliśmy 100 urodzin Harcerskiego Seniora. Z tej niecodziennej okazji Rada Kręgu Seniorów i Starszyzny Harcerskiej Hufca ZHP Kraków-Podgórze oraz Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie postanowiły poświęcić tradycyjne spotkanie z okazji Dnia Myśli Braterskiej niezwykłemu człowiekowi – inż. Lesławowi Połomskiemu HR. Dostojny Jubilat w miesiącu sierpniu br. ukończy 100 lat życia, ale wcześniej, bo w miesiącu marcu obchodzić będzie 86 rocznicę wstąpienia do Związku Harcerstwa Polskiego.

foto 01

Przed oficjalną częścią uroczystości gospodarz piątkowego spotkania hm. Jerzy Klinik (tym razem, jako Pilot Chorągwi Krakowskiej ZHP, Kapitan Jachtowy, Instruktor PZŻ) – wręczył Odznakę Stulecia Harcerskiego Ruchu Wodnego hm. Adamowi W. Jelonkowi, żeglarzowi jachtowemu.

foto 02

Akcja JUBILAT 2016

Aby po raz siódmy, w ramach Akcji „Jubilat”, celebrować wybitnych instruktorów harcerskich - Seniorów ( wiek 80+), spotkaliśmy się w sobotę, 18 czerwca , tradycyjnie w Forcie nr 39 w Olszanicy - Filii Młodzieżowego Domu Kultury, „Dom Harcerza” . Z grona czterech kandydatów w spotkaniu mogli wziąć udział Druhna hm Anna Urbańska i druh hm. Jan Ozaist. Dwie pozostałe osoby: Druh phm. Bogdan Marzec oraz Druhna hm. Maria Targosz nie mogły przyjechać z ważnych powodów. Była jeszcze przygotowana niespodzianka dla jednego z Jubilatów z lat poprzednich ale … Przybywających witał hm. Zbigniew Sabiński – Gospodarz Obiektu. Czynił to jak zwykle bardzo serdecznie i z wielkim poczuciem humoru. Spotkanie rozpoczęło się piosenką, zaśpiewaną przy gitarowym akompaniamencie hm. Andrzeja Łanuszki.

foto 01

Następnie Druhna Prezes, hm. Danuta Noszka - Leśniewska powitała zebranych, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, Druha profesora hm. Adama Jelonka oraz obecnych na spotkaniu Jubilatów Druhny i Druhów: hm. Annę Urbańską, hm. Czesława Wojnara b. komendanta Hufca Bochnia, hm. Małgorzatę Herdan, hm. Jerzego Herdana b. członka Rady Hufca Bochnia oraz hm. Jana Ozaista wraz z Małżonką Barbarą , phm. Grażynę Sysło, hm. Romana Sysło i Marka Bieniarza, wychowanków z Harcerskiego Klubu Narciarskiego.

Powitanie

Powitanie

Uczestnicy spotkania

Uczestnicy spotkania

foto 04

Uczestnicy spotkania

Później nastąpiła piosenka i prezentacja drogi życiowej i osiągnięć harcerskich hm. Jana Ozaista. Jubilat i tytuł prezentacji na zdjęciu poniżej.

foto 05

Jego harcerska droga rozpoczęła się 15 września 1945 roku, gdy wstąpił do 1 DH-rzy im. ks. J. Poniatowskiego przy Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym w Oświęcimiu. Harcerskie Przyrzeczenie złożył 27.04.1947 roku, w miejscu szczególnym- na Ścianie Śmierci w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu, na ręce księdza phm. Mariana Stawarza ówczesnego Komendanta Hufca Oświęcim. Gdy miał 14 lat ukończył kurs drużynowych i po zmianie miejsca zamieszkania, w Klimontowie, objął drużynę zuchową Dzielne Smyki, równocześnie przeniósł się do liceum Nowodworskiego w Krakowie, zapisał się tam do Szarej Siódemki. Na wiele lat związał się z Hufcem Kraków-Powiat gdzie m.in. pełnił funkcje: zastępcy hufcowego, kierownika Referatu Młodzieży Starszej oraz Zespołu Sportu i Turystyki, kierował Podhufcem Kraków-Zabierzów.

Następnie działał w Hufcu Podkrakowskim a także w organach Chorągwi Krakowskiej – Komisji Rewizyjnej i Sądzie Harcerskim. Gdy w roku 1949 zlikwidowano ZHP zaangażował się w działalność turystyczną. Studiując na AGH zrobił kursy: przewodników beskidzkich oraz przodowników turystyki górskiej, nizinnej i narciarskiej. Po reaktywacji harcerstwa powrócił do działalności a w roku 1962 zorganizował swój pierwszy obóz wędrowny. Łącznie był komendantem trzydziestu obozów narciarskich, dziesięciu obozów wędrownych oraz wielokrotnie instruktorem letnich obozów stałych. A przygodę z nartami rozpoczął jako mały chłopiec , mieszkając w Żywcu , gdy jego ojciec Jan nauczyciel i Instruktor Narciarski PZN organizował zajęcia wychowania fizycznego dla swojej klasy w pięknej dolinie nad Ślizowym Potokiem. Tam uczniowie jeździli na nartach. Jesienią 1971 roku, Jan Ozaist, był jedną z osób, które wraz z Jerzym Rychlickim i Tadeuszem Czekajem reaktywowały Harcerski Klub Narciarski „Halny”.

Druh Jan został jego prezesem i pełnił tę funkcję w latach 1971-96 i 2000-04. Od 2004 roku jest członkiem Zarządu HKN. Od roku 1996 do chwili obecnej jest Prezesem Honorowym HKN . Zawsze był i jest bardzo aktywny. Inicjował i organizował niezliczoną ilość imprez, akcji i szkoleń. HKN. W pierwszych latach istnienia HKN był nastawiony głownie na szkolenie demonstratorów szkolnych, pomocników instruktora PZN, którzy później mieli prowadzić szkolenia narciarskie na zimowiskach w swoich środowiskach , oraz sędziów klubowych PZN. Zapytany o największe swoje osiągnięcia, Jubilat wymienił:

1) prowadzenie Podhufca Kraków - Północ w Hufcu Powiat,
2) organizację i prowadzenie HKN,
3) organizację Harcerskich Mistrzostw Polski w Narciarstwie Zjazdowym.

Jego ulubioną postacią z historii harcerstwa jest Druh hm. Władysław Szczygieł, a autorytetem z kręgu instruktorów harcerskich Druh hm. Juliusz Langner. Do życiowych pasji, oczywiście poza harcerstwem, zaliczył turystykę letnią i zimową oraz geodezję ale w bezpośrednim wykonaniu w terenie. Praca zawodowa, to piękne, jest życiową pasją druha Jana! Jest On bowiem absolwentem Wydziału Geodezji AGH w Krakowie. Po trzech latach pracy w Biurze Projektów Przemysłu Naftowego przeniósł się do Geoprojetu gdzie zaczynał jako pracownik terenowy a kończył jako dyrektor. Na formalną emeryturę przeszedł w roku 1992, ale jest tam ciągle zatrudniony. Bardzo dbał o swoją rodzinę, która go wspierała i była razem z nim na harcerskim i narciarskim szlaku. Żona Barbara, mgr towaroznawstwa, była instruktorką w Hufcu Podkrakowskim w stopniu przewodnik, syn Piotr, phm., Hufiec Podkrakowski , jest aktualnie kierownikiem Szkoły Sportów Śnieżnych SNOWSPORT, córka Małgorzata instruktor ZHP w stopniu przewodnika jest Instruktorem Narciarskim PZN Niesłyszących.

Za wielką kreatywność i liczne osiągnięcia w działalności Druh Jan Ozais był wielokrotnie odznaczany i wyróżniany. Posiada odznaczenia i wyróżnienia resortowe, harcerskie w tym Zloty Krzyż „Za Zasługi dla ZHP”, miejskie, Ziemi Krakowskiej, PTTK, państwowe w tym Krzyż Kawalerski OOP i Krzyż Oficerski OOP. Jest również Kawalerem Orderu Uśmiechu.

foto 06

Gawędę wygłasza Druh Jan

Po zaśpiewaniu piosenki Harcerski Krzyż wystąpiła Dostojna Jubilatka – Druhna hm. Anna Urbańska.

Przyjechała na spotkanie z Bochni, gdzie od wielu lat mieszka, opiekuje się domem i bardzo dobrze i z zamiłowaniem utrzymuje ogród. Druhna Anna wyjaśniła że nie przekazała materiałów do opracowania dla niej prezentacji ponieważ woli mówić i to krótko, o swojej działalności , współpracujących z nią instruktorach, realizowanych najważniejszych zadaniach a nie o sobie. Należy nadmienić, iż Druhna hm. Anna Urbańska pełniła w Komendzie Chorągwi Krakowskiej ZHP funkcję Kierownika Wydziału Harcerskiego w latach 1968 -73. Był to czas rozkwitu ruchu harcerskiego a zwłaszcza organizowanych dla dzieci i młodzieży Akcji Letnich i Zimowych. Wyjazdowych ale i bardzo ważnych, organizowanych przy współpracy z gazetami, dla dzieci pozostających w domach, Nieobozowych Akcji letnich i Zimowych. Za szczególny sukces odniesiony przez chorągiew w tych latach, druhna Anna uważa zorganizowanie wyjazdowych akcji dla dzieci wiejskich.

foto 07

Gawędę wygłasza Druhna Anna

Po Jej wystąpieniu, kilka osób wypowiedziało się, bardzo pozytywnie, na temat działalności Wydziału pod kierunkiem Druhny Anny. Mówiono o jej odwadze w podejmowani trudnych decyzji, ogromnej pracowitości i umiejętności łączenia ludzi we wspólnym działaniu. Dh hm. Danuta Noszka – Leśniewska, hm. Małgorzata Pobóg – Malinowska, hm. Ferdynand Nawratil , hm. Jerzy Tarnawski wspominali lata współpracy z Druhną Anną.

foto 08

Hm. Małgorzata Pobóg – Malinowska (druga od prawej)

foto 09

Hm. Ferdynand Nawratil

foto 10

Hm. Jerzy Tarnawski

Następnie każdy z Dostojnych Jubilatów otrzymał z rąk Druhny Danuty Noszki-Leśniewskiej pamiątkowy adres z podpisami wszystkich uczestników spotkania. Druh Zbigniew Sabiński przyniósł i wspólnie z druhną Danutą, tradycyjnie życząc Jubilatom „końskiego zdrowia” wręczyli Im „floo z podkową na szczęście.

foto 11

Pamiątkowy adres od Stowarzyszenia odbiera Druhna hm. Anna Urbańska

foto 12

Gospodarz obiektu Druh hm. Zbigniew Sabiński

foto 13

Druh hm. Jan Ozaist odbiera floo z podkową na szczęście

foto 14

Dostojni Jubilaci Roku 2016 - Druhna hm. Anna Urbańska i Druh hm. Jan Ozaist

foto 15

Od lewej: hm. Roman Sysło, phm. Barbara i hm. Jan Ozaistowie, phm. Grażyna Sysło, Marek Bieniarz

Prowadząca spotkanie hm. Danuta Noszka – Leśniewska poinformowała zebranych że- okolicznościowy adres nieobecnej w dniu dzisiejszym Druhnie hm. Marii Targosz, zostanie Jej przekazany przez przedstawicieli Zarządu podczas wizyty w Wadowicach po raz pierwszy Zarząd, biorąc pod uwagę aktualny wiek (90+) Druha hm. Władysława Pancerza, Jubilata z roku 2010 przyznał Mu Tytuł Super Jubilata. Okolicznościowy adres, nieobecnemu dzisiaj Super Jubilatowi zostanie wręczony przy najbliższej stosownej okazji.

foto 16

Później przed fortem wykonano pamiątkowe wspólne zdjęcie i pod ustawionym w pobliżu namiotem rozpoczęła się towarzyska część spotkania. Był to czas wspomnień, serdecznych rozmów. Można się było posilić zupą gulaszową, grillowanymi kiełbaskami i kaszanką, sałatkami , ciastem oraz napojami, do wyboru: kawą , herbatą, sokami, wodą mineralną.

foto 17

foto 18

foto 19

Powoli, najczęściej grupkami, uczestnicy spotkania VII Akcji Jubilat wracali do sobotniej rzeczywistości. Organizatorzy serdecznie dziękują wspaniałym Jubilatom ich Bliskim, przyjaciołom oraz wszystkim uczestnikom przybyłym na spotkanie. Dziękujemy również bardzo serdecznie Pani dyrektor MDK „Dom Harcerza” Aleksandrze Grodeckiej, Gospodarzowi obiektu Druhowi hm. Zbigniewowi Sabińskiemu oraz wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie tak udanej VII Akcji Jubilat.

Akcja JUBILAT 2015

Akcja JUBILAT  2015 – Fort nr 39 Olszanica

13 czerwca br., tradycyjnie w gościnnym Forcie nr 39 Olszanica, po raz szósty spotkaliśmy się w gronie członków i sympatyków SPH aby uhonorować kolejnych znakomitych instruktorów, rozszerzając elitarne grono Jubilatów 80+. Mieli to być dh, dh: hm. Ryszard Korski, hm. Jan Ozaist, hm. Maria Targosz, phm. Bogdan Głąb. W sobotnie, jakże upalne przedpołudnie przybywających uczestników spotkania witał Gospodarz hm. Zbigniew Sabiński.  

Hm Janusz Wojtycza ( w mundurze), hm. Adam Jelonek i pani Antonina  Korska

Hm Janusz Wojtycza ( w mundurze), hm. Adam Jelonek i pani Antonina  Korska

Od prawej: phm. Anna Piasecka, pani Anna Tomal, hm. Magdalena Migacz, hm. Krzysztof Poniedziałek

Od prawej: phm. Anna Piasecka, pani Anna Tomal, hm. Magdalena Migacz, hm. Krzysztof Poniedziałek

 Gdy minął „studencki” kwadrans po godzinie 11, druhna Prezes hm. Danuta Noszka – Leśniewska rozpoczęła spotkanie.

Prezes SPH hm. Danuta Noszka – Leśniewska wita uczestników spotkania

Prezes SPH hm. Danuta Noszka – Leśniewska wita uczestników spotkania

Powitała uczestników spotkania a w szczególności: I Zastępcę Prezydenta Miasta Krakowa hm. Tadeusza Trzmiela, panią Aleksandrę Grodecką – Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” w Krakowie , którego Filią jest Fort w Olszanicy oraz dostojnych Jubilatów: z lat ubiegłych, hm. Danutę Bobek i prof. hm. Adama Jelonka oraz tegorocznych phm. Bogdana Głąba i hm. Ryszarda Korskiego. Druhna Danuta wyjaśniła,  że w spotkaniu nie mogli wziąć w udziału: hm. Jan Ozaist –  ze względu na konieczny wyjazd poza Kraków,  hm. Maria Targosz,  która ze względu na kłopoty zdrowotne nie mogła przyjechać z Wadowic.

Uczestnicy spotkania

Uczestnicy spotkania

Uczestnicy spotkania

Uczestnicy spotkania

Uczestnicy spotkania. Po lewej pani Antonina Korska.

Uczestnicy spotkania. Po lewej pani Antonina Korska.

Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski, w dowód uznania za Jego działalność harcerską na terenie Krakowa, wyróżnił phm. Bogdana Głąba odznaką Honoris Gratia. I Zastępca Prezydenta hm. Tadeusz Trzmiel wręczył odznakę Jubilatowi.

I Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa hm. Tadeusz Trzmiel wręcza odznakę Honoris Gratia druhowi phm. Bogdanowi Głąbowi

I Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa hm. Tadeusz Trzmiel wręcza odznakę Honoris Gratia druhowi phm. Bogdanowi Głąbowi

Jako pierwszy zabrał głos druh phm. Bogdan Głąb. Wspominał z wielkim sentymentem o reaktywowaniu  harcerstwa w roku 1956 oraz o swojej działalności w  Szczepie „Fioletowej Trójki”  - pierwszym jaki powstał na terenie Hufca ZHP Kraków-Podgórze.

Druh phm Bogdan Głąb to  z powołania i zamiłowania wychowawca młodzieży. Swoją pasję realizował jako instruktor harcerski. Przed II Wojną Światową wstąpił do drużyny zuchowej działającej przy Szkole Podstawowej Nr 24  w Krakowie przy ul. Sokolskiej 13, a w roku 1945  do 3 Podgórskiej Drużyny Harcerzy „Fioletowej Trójki”. Po reaktywowaniu harcerstwa w roku 1956 wraz z hm. Zdzisławem Trylskim, phm. Bogdanem Marcem, dh Wiesławem Palczewskim i innymi Instruktorami organizował działalność 3 Podgórskiej Drużyny Harcerzy, jednej z pierwszych w Hufcu ZHP Kraków-Podgórze a następnie Szczepu „Fioletowej Trójki”. Był przybocznym a następnie drużynowym. W roku 1958 zostaje Komendantem Szczepu „Fioletowej Trójki”. Równocześnie był organizatorem harcerskich obozów stałych. Pełnił na nich funkcję komendanta , kwatermistrza , oboźnego. Brał udział w szkoleniu kadry drużyn. Bardzo dbał o harcówkę.  Jej wyposażenie było przywożone z obozów lub wykonywane pod Jego kierunkiem przez harcerzy i instruktorów. Wychował liczne grono instruktorów i harcerzy. Aktywnie brał udział w organizowaniu uroczystości rocznicowych szczepu „Fioletowej Trójki”.

Druh phm. Bogdan Głąb jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Pracował w Krakowskich Zakładach Tytoniowych jako Kierownik Zespołu Projektowego, a później p w Biurze Projektów Pieców Tunelowych w Krakowie na różnych stanowiskach, aż do stanowiska Kierownika Pracowni. W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku, zatrudniony w polskiej firmie wyjechał do pracy w Bułgarii. Tam zamieszkał na stałe, utrzymując kontakty z bliskimi i znajomymi w Polsce a szczególnie w Krakowie.  Od roku 1996 na zasłużonej emeryturze.  Aktualnie jest członkiem Kręgu Seniorów Hufca ZHP Kraków Podgórze.

Druh phm Bogdan Głąb w trakcie swojego wystąpienia

Druh phm Bogdan Głąb w trakcie swojego wystąpienia

Druh Bogdan swoje opowiadanie wzbogacił zdjęciami wyświetlanymi na ekranie przez hm. Andrzeja Gaczorka. Na zakończenie wystąpienia zaśpiewaliśmy wybraną przez pierwszego z Dostojnych Jubilatów -Druha Bogdana piosenkę „ Z miejsca na miejsce”.  Należy podkreślić, że  „Fioletowa Trójka” ( aktualnie w ZHR) - był to bardzo dobrze działający szczep, prawdziwa kuźnia kadry instruktorskiej. Na zdjęciu poniżej druhowie  phm. Bogdan Marzec i phm. Bogdan Głąb oraz ich wychowankowie hm. Tadeusz Trzmiel i hm. Władysław Dobosz.  Ich wychowankami byli również hm. Marek Dobosz, hm. Zbigniew Urbaniec, hm. Tadeusz Żelazny. Byli to świetni instruktorzy którzy swoją wieloletnią  wspaniałą działalnością stanowili o wielkości nie tylko szczepu ale również Hufca Kraków – Podgórze.

Byli instruktorzy Szczepu „Fioletowej Trójki” (od prawej): hm. Władysław Dobosz, phm. Bogdan Głąb, hm. Tadeusz Trzmiel, phm. Bogdan Marzec

Byli instruktorzy Szczepu „Fioletowej Trójki” (od prawej): hm. Władysław Dobosz, phm. Bogdan Głąb, hm. Tadeusz Trzmiel, phm. Bogdan Marzec

Opowiada Druh hm. Ryszard Korski (w mundurze). Zebrani oglądają przyniesione przez Niego pamiątki

 Opowiada Druh hm. Ryszard Korski (w mundurze). Zebrani oglądają przyniesione przez Niego pamiątki

Następnie o swojej instruktorskiej działalności opowiadał hm. Ryszard Korski. Ten bardzo znany i zasłużony instruktor zaskoczył obecnych szeroką gamą swoich zainteresowań. Śledzenie wielu interesujących informacji ułatwiała świetnie  przygotowana przez hm. Andrzeja Gaczorka prezentacja obrazująca drogę życiową  dh Ryszarda , a zwłaszcza harcerską oraz liczne osiągnięcia.

Druh hm. Ryszard Korski z wykształcenia technik budowlany oraz prawnik. Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Działalność harcerską rozpoczął 22 kwietnia 1945 r   w 6 Rzeszowskiej Drużynie Harcerzy. Przyrzeczenie złożył 15 czerwca 1946 r przyjmując zgodnie z tradycją tej drużyny imię „Witosław”. W latach 1947-49 działa w Czarnej Trzynastce Krakowskiej. Od grudnia 1956 roku działał w 11 Krakowskiej Drużynie Harcerzy im. Króla Jana III Sobieskiego pełniąc funkcje przybocznego i drużynowego. Z tą drużyna był związany do końca jej działalności  w1986r. W tym czasie był: komendantem obozu drużyny i kilku zgrupowań Hufca Kraków-Grzegórzki, organizatorem licznych manewrów i pokazów z zakresu Terenowej Obrony Przeciwlotniczej (TOPL). Później uczestniczył w działalności nieformalnego kręgu jej seniorów wraz z kapitułą sztandaru włącznie. Równocześnie druh Ryszard pełnił wiele funkcji instruktorskich w hufcach Grzegórzki, Śródmieście oraz w Chorągwi Krakowskiej. Był  przewodniczącym Komisji Rewizyjnych tych jednostek.  Począwszy od roku 1971 organizował cykl dorocznych rajdów instruktorskich AZYMUT. W programie tych rajdów przeprowadzane były konkurencje o charakterze sportowym jak: marsz nocny na azymut (wg specjalistycznych map z naniesionymi warstwicami, działami wodnymi i obszarami leśnymi) dzienny indywidualny bieg na orientację wg map IOF (Internationale Orientierungslauf Federation) oraz sporty obronne (strzelanie z kbks i rzut granatem). W imprezach tych – o zasięgu ogólnopolskim - obok patroli harcerskich, brały udział również liczne patrole wojskowe, kół PTTK oraz z klubów sportowych, zajmujących się biegami na orientację. Ogółem przeprowadzonych zostało 17 rajdów.

Korzystając ze ścisłej współpracy z GOPR zabezpieczającym trasy nocnego marszu na azymut, zorganizował w 1979 roku  pierwszy w ZHP  Instruktorski Krąg Członków  Wspierających GOPR. Największym  sukcesem tego Kręgu było zorganizowanie – jak się później okazało – jedynych w Polsce pokazów w ratownictwie górskim na 75 –ecie GOPR.  Pokazy te odbyły się w październiku 1994 roku.....Krakowie, w Skałkach na Zakrzówku.

Poważne obowiązki zawodowe na stanowisku radcy prawnego połączone z wyjazdem na budowę elektrowni atomowej w Nietyszynie w ZSRR na stanowisku radcy prawnego (1988) przerwały organizacje zarówno rajdów AZYMUT, jak i działalność GOPR-owską.

W okresie swej działalności harcerskiej  podejmował działalność artystyczno-plastyczną, projektował m. innymi: sztandar 11 KDH, kilkanaście proporców tej drużyny, Odznakę Hufca Kraków Śródmieście, plakietkę Hufca Kraków Śródmieście, okolicznościowe plakaty Hufca Kraków Śródmieście i Rajdów Instruktorskich AZYMUT, medale, plakietki, dyplomy i proporce związane z 17 edycjami Rajdu Instruktorskiego AZYMUT, a nadto podejmował unikalne prace kartograficzne z zakresu wykonania trójkolorowych map rejonów dla 15 edycji tego rajdu.

Jest projektantem Medalu za Zasługi dla Chorągwi Krakowskiej ZHP, Krzyża za Zasługi dla Inspektoratu Specjalności Obronnych Chorągwi Krakowskiej ZHP, Medalu Komisji Historycznej Chorągwi Krakowskiej ZHP.
Aktualnie działa w Komisji Historycznej Chorągwi Krakowskiej ZHP.

Warto nadmienić, że druh Ryszard aktywnie działał również w:  Lidze Przyjaciół Żołnierza –Lidze Obrony Kraju (1954 – 2007), Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym (1979 – 1986), Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie (1982 – 2013)

Za aktywną działalność i osiągnięcia w wielu dziedzinach był wielokrotnie odznaczany. Między innymi: Złotą Odznaką Zasłużonego dla Samorządu Radców Prawnych, Medalem 75 –lecia GOPR, Medalem  Za Zasługi dla Turystyki , Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Odznaką „Honoris Gratia”, Medalem za Zasługi dla Chorągwi Krakowskiej ZHP, Złotym i Srebrnym Krzyżem Za Zasługi dla ZHP, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
Druh Ryszard jest bardzo lubiany i ceniony przez liczne grono swoich wychowanków oraz wśród instruktorów nie tylko krakowskiego harcerstwa . Cieszy się dużym i zasłużonym autorytetem.

Po zakończeniu wystąpienia zaśpiewano jedną z Jego ulubionych piosenek - „Dalej Wesoło …” . Wybór był trudny ponieważ – drugi Dostojny Jubilat - Druh Ryszard stwierdził, że lubi wszystkie harcerskie piosenki.

Kolejnym miłym akcentem było wręczenie Jubilatom okolicznościowego adresu od Stowarzyszenia, z najlepszymi życzeniami, podpisanego przez wszystkich obecnych. Wręczenia dokonała Druhna Prezes. Natomiast druh hm. Zbigniew Sabiński udekorował Ich przygotowanym przez siebie podarunkiem w postaci floo z życzeniami „końskiego zdrowia”.  

Hm. Ryszardowi Korskiemu oklicznościowy adres wręcza hm. Danuta Noszka - Leśniewska

Hm. Ryszardowi Korskiemu oklicznościowy adres wręcza hm. Danuta Noszka - Leśniewska

Phm. Bogdan Głąb z wręczonym przez hm. Zbigniewa Sabińskiego floo

Phm. Bogdan Głąb z wręczonym przez hm. Zbigniewa Sabińskiego floo

Tegoroczni Jubilaci oraz  Małżonka Druha Ryszarda z „Margaritką”

Tegoroczni Jubilaci oraz  Małżonka Druha Ryszarda z „Margaritką”

Był to ostatni akcent pierwszej części spotkania. Następnie przed fortem zostało wykonane pamiątkowe zbiorowe zdjęcie. Druh phm. Bogdan Głąb, zwyczajem pochodzącym z Bułgarii, wręczył „Margaritki” : najpierw Małżonce druha Ryszarda, jak określił w dowód za wytrwałość  w związku z tak aktywnym instruktorem harcerskim, a następnie pozostałym druhnom.  

Uczestnicy spotkania przed Fortem nr 39 w Olszanicy

Uczestnicy spotkania przed Fortem nr 39 w Olszanicy

Zachęceni przez Gospodarza uczestnicy spotkania  grupkami, dzieląc się wspomnieniami, korzystali z przygotowanego poczęstunku. Kiełbaski i kiszeczki z grila, sałatki, ciasta były bardzo smaczne. Do tego oczywiście zimne i gorące napoje.

Poczęstunek

Poczęstunek

Poczęstunek

Poczęstunek

W bardzo miłej, koleżeńskiej atmosferze spotkanie powoli dobiegało końca. Nawet bardzo wysoka temperatura w tym dniu nie stanowiła specjalnie dużej przeszkody w prowadzonych długo rozmowach. Po dzisiejszym spotkaniu 20 osób  liczy sobie grono dostojnych Jubilatów 80+ .

  Gospodarzom, Pani Aleksandrze Grodeckiej i hm. Zbigniewowi Sabińskiemu  – bardzo dziękujemy!

 Gospodarzom, Pani Aleksandrze Grodeckiej i hm. Zbigniewowi Sabińskiemu  – bardzo dziękujemy!

Akcja JUBILAT 2015

Zarząd SPH bardzo serdecznie dziękuje Pani Aleksandrze Grodeckiej dyrektorowi MDK „Dom Harcerza” za możliwość przeprowadzenia kolejnego spotkania z Jubilatami w forcie nr 39 Olszanica, gospodarzowi tego obiektu hm. Zbigniewowi Sabińskiemu za organizacyjne zabezpieczenia spotkania i przygotowanie poczęstunku.  Hm. Andrzejowi Gaczorkowi za przygotowanie prezentacji dla Druha Ryszarda Korskiego oraz wszystkim, którzy do zorganizowania spotkania i jego przeprowadzenia się przyczynili.

Do zobaczenia za rok !!!