Benefisy

Z „Fioletowej Trójki” w świat …”, czyli benefis hm. Tadeusza Trzmiela

„Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia”
Albert Einstein

benefis hm. Tadeusza Trzmiela

Zorganizowane po raz dziewiąty przez Krąg Seniorów i Starszyzny Harcerskiej w Hufcu ZHP Kraków-Podgórze „Spotkanie przy podgórskiej watrze” przy współudziale Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa miało wyjątkowe miejsce i oprawę. Ze względu na Osobę Benefisanta, którym był hm. Tadeusz Trzmiel, spotkanie odbyło się w Muzeum Inżynierii Miejskiej – mieszczącym się przy ul. św. Wawrzyńca 15 w Krakowie w budynku dawnej zajezdni pierwszego wąskotorowego tramwaju elektrycznego. W organizacji spotkania pomogli: Krakowski Holding Komunalny, Muzeum Inżynierii Miejskiej, Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza”, Nowohuckie Centrum Kultury, MPK SA w Krakowie.

W piątkowe popołudnie 17 stycznia 2020 roku na długo przed godziną 17:03, godziną rozpoczęcia uroczystości, sala stopniowo wypełniała się zaproszonymi gośćmi. Niemal w progu witali ich organizatorzy spotkania. Każdy wchodzący otrzymywał pamiątkowy bilet, który niezwłocznie należało skasować w historycznym kasowniku (z lat siedemdziesiątych XX wieku). Następnie składano podpisy na specjalnym dyplomie z życzeniami dla Benefisanta. Przybywający mogli oglądać zabytkowy tramwaj SN4 z 1910 roku oraz okolicznościowe wystawki.

Benefis Druhny hm. Władysławy Marii Francuz

Kolejny, trzeci Benefis był poświęcony bardzo lubianej i wyjątkowej Osobowości, jaką bez wątpienia jest Druhna hm. Władysława Maria Francuz. Tradycyjnie został on zorganizowany z okazji Dnia Myśli Braterskiej. Odbył się w piątek 21 lutego 2014 r. Na długo przed 17:30, tj. godziną rozpoczęcia spotkania, czyniący ostatnie drobne poprawki organizatorzy powitali jak zwykle uśmiechniętą, ale i skupioną Benefisantkę. Każdy z przychodzących gości z przejęciem składał podpis na przygotowanej dla Jubilatki karcie z życzeniami oraz odbierał przygotowane przez nią materiały z okolicznościowym śpiewnikiem. Sala wypełniła się szybko, a nawet się przepełniła. Na spotkanie przybyli: rodzina Jubilatki, bardzo liczna grupa byłych instruktorów Hufca Kraków – Podgórze, byłych harcerek z Dębnik, Komendant oraz Przewodniczący Kręgu Seniorów ZHP Komendy Chorągwi Krakowskiej, wychowankowie oraz reprezentacja Zespołu Pieśni i Tańca „Małe Słowianki” z przedstawicielem kadry Centrum Młodzieży, pracownicy m.in. Politechniki Krakowskiej, w tym szczególnie liczna grupa z Centrum Pedagogiki i Psychologii, oraz innych krakowskich uczelni, przedstawiciele byłych władz oświatowych Krakowa, Kawalerowie Orderu Uśmiechu, wychowankowie ze szkół, współpracownicy, przyjaciele.

Druh hm. Jerzy Klinik rozpoczyna kolejny III Benefis

Druh hm. Jerzy Klinik rozpoczyna kolejny III Benefis

Benefis Druha hm. Adama Jelonka

sph-logo-mini

Zgodnie z decyzją Walnego Zebrania Stowarzyszenia, z okazji Dnia Myśli Braterskiej, zorganizowano kolejny drugi benefis. W bieżącym roku został on poświęcony Druhowi hm. Adamowi Jelonkowi profesorowi Uniwersytetu Jagiellońskiego. Było to wspólne przedsięwzięcie Kręgu Instruktorów Seniorów Hufca ZHP Kraków-Podgórze, Zarządu SPH i Komendy Hufca ZHP Kraków-Podgórze. Benefis odbył się w piątek 22 lutego 2013 roku w Sali Widowiskowej Domu Kultury Podgórze przy ulicy Sokolskiej 13. Spotkanie prowadzi hm. Jerzy Klinik, Drużynowy Kręgu Seniorów Hufca ZHP Kraków-Podgórze, pomysłodawca, inicjator i ich organizator. Najpierw zebrani uczcili symboliczną minutą ciszy- pamięć wspaniałego Człowieka i Instruktora - Druha hm. Ryszarda Stefańskiego, który w dniu 07.02 br. w 96 roku życia odszedł na Wieczną Wartę. Druh Rysiek wstąpił do ZHP w 1931roku. Pełnił funkcje: przybocznego, drużynowego, Z-cy Komendanta i Komendanta Hufca Kraków-Podgórze, członka Rady Chorągwi Krakowskiej. Od 1981 roku do ostatnich dni życia był drużynowym Kręgu Seniorów Harcerstwa Borkowskiego Stara Brać w swoim ukochanym Borku Fałęckim. Jego odejście to wielka strata dla krakowskiego harcerstwa. To krótkie wspomnienie o Druhu Ryśku zakończono odśpiewaniem Modlitwy Harcerskiej.

O rozpalenie ogniska poproszono: Dostojnego Jubilata Dh hm Adama Jelonka, Dh hm. Pawła Grabkę – Komendanta Chorągwi Krakowskiej ZHP i Dh hm. Joannę Siekaniec – Komendantkę Hufca ZHP Kraków –Podgórze.

Od lewej Jubilat, Druh hm Adam Jelonek, hm Joanna Siekaniec (Komendantka Hufca ZHP Kraków-Podgórze) i hm Paweł Grabka (Komendant Chorągwi Krakowskiej ZHP).

Od lewej Jubilat, Druh hm Adam Jelonek, hm Joanna Siekaniec (Komendantka Hufca ZHP Kraków-Podgórze) i hm Paweł Grabka (Komendant Chorągwi Krakowskiej ZHP).

BENEFIS Druha hm Stanisława Spólnika (5 marzec 2012 roku)

Dzień Myśli Braterskiej to obchodzony na całym świecie dzień przyjaźni i braterstwa. Idea ustanowienia tego święta zrodziła się na IV Międzynarodowej Konferencji Skautek i Przewodniczek w 1926 roku w Stanach Zjednoczonych. Wybrano 22 lutego – dzień urodzin zarówno założyciela skautingu, sir Roberta Baden–Powella oraz jego żony Olave Baden-Powell.

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie postanowił, na stałe, włączyć obchody Dnia Myśli Braterskiej do kalendarza działań proponowanych członkom Stowarzyszenia. W roku ubiegłym z tej okazji spotkaliśmy się w Nowohuckim Centrum Kultury.

Natomiast w roku bieżącym z okazji Dnia Myśli Braterskiej został zorganizowany benefis Druha hm Stanisława Spólnika, członka założyciela i przez 10 lat Sekretarza Zarządu naszego Stowarzyszenia, który 55 lat temu wstąpił do ZHP w Łagiewnikach, tam rozpoczął swoją długą i owocną działalność instruktorską.
Benefis odbył się w dniu 5 marca (tj. w poniedziałek) w Sali Widowiskowej Domu Kultury Kraków-Podgórze przy ulicy Sokolskiej 13, z inicjatywy Druha hm Jerzego Klinika, Drużynowego Kręgu Seniorów Hufca ZHP Kraków-Podgórze, (jako wspólne przedsięwzięcie Kręgu Instruktorów Seniorów Hufca ZHP Kraków-Podgórze, Zarządu SPH i Komendy Hufca ZHP Kraków-Podgórze), który zaproponował, poświęcić go właśnie Druhowi hm Stanisławowi Spólnikowi.

image002

W pierwszym rzędzie (w mundurze) Komendant Chorągwi Krakowskiej ZHP Druh hm Paweł Grabka i Komendantka Hufca ZHP Kraków-Podgórze Druhna hm Joanna Siekaniec

image003

Dostojny Jubilat, Druh hm Stanisław Spólnik

Spotkanie rozpoczął Druh hm Jerzy Klinik od wprowadzenia i powitania Jubilata Druha hm Stanisława Spólnika i Jego Rodziny (Małżonki Bogusławy, Córek Katarzyny i Agnieszki, Zięcia, Wnuka i Wnuczki). Symboliczną watrę zapalili hm Stanisław Spólnik oraz hm Joanna Siekaniec. Kilka zaśpiewanych harcerskich piosenek sprawiło, że zrobiło się nie tylko uroczyście ale i przytulnie, miło i przyjaźnie. Prowadzący spotkanie hm Jerzy Klinik serdecznie powitał licznie przybyłych Instruktorów Seniorów , a w szczególności: byłego V-ce Prezydenta Miasta Krakowa, mgr inż. Mariana Kuliga, Komendanta Krakowskiej Chorągwi ZHP Druha hm Pawła Grabki; Prezesa SPH w Krakowie Druhnę hm Danutę Noszkę-Leśniewską, Przewodniczącego Rady Dzielnicy IX Łagiewnki – Borek Fałęcki p. Krzysztofa Muchę, Prezesa Łagiewnickiego Towarzystwa Kulturalnego Edwarda Kucałę, V-ce Prezesów SPH, Druhów hm Stanisława Piaseckiego i hm Wiesława Wójcika, Komendantkę Hufca ZHP Kraków-Podgórze Druhnę hm Joannę Siekaniec, byłych Komendantów Chorągwi Krakowskiej ZHP hm Władysława Pancerza , hm Tadeusza Prokopiuka i hm Danutę Noszkę-Leśniewską i byłych Hufcowych Hufca Kraków-Podgórze Jubilata -hm Stanisława Spólnika, hm Mariana Kowalskiego, hm Piotra Koczanowskiego, hm Wiesława Wójcika, hm Bogusława Zająca, hm Jana Maciejowskiego, hm Barbarę Kryszałowicz, hm Marcina Czechowskiego. Następnie z okazji Dnia Myśli Braterskiej złożył wszystkim obecnym serdeczne życzenia.

Po piosence „Komendant” zaśpiewanej dla Jubilata rozpoczęła się zasadnicza część benefisu. Działalność harcerska i instruktorska Druha hm Stanisława Spólnika została podzielona na 6 okresów i przedstawiona w formie (przygotowanej przez Druhnę hm Władysławę Francuz (przy współudziale hm. Andrzeja Gaczorka i hm  Jerzego Klinika) prezentacji komputerowej wzbogacanej gawędami i przeplatanej harcerskimi piosenkami.
Okres 1: harcerz, przyboczny, drużynowy, Komendant Szczepu – gawęda Druha hm Adama Jelonka i hm Jacka Kucharskiego
Okres 2: Komenda Hufca Kraków - Podgórze – gawęda Druhny hm Małgorzaty Komorowskiej i hm Władysławy Francuz
Okres 3: działalność w Chorągwi Krakowskiej ZHP – gawęda Druha hm Tadeusza Prokopiuka
Okres 4: działanie w Łagiewnickim Towarzystwie Kulturalnym – gawęda Prezesa ŁTK mgr Edwarda Kucały
Okres 5: Krąg Seniorów Hufca ZHP Kraków-Podgórze – gawęda Druha hm Władysława Dobosza
Okres 6: działanie w Stowarzyszeniu Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie – gawęda Druhny hm Danuty Noszki-Leśniewskiej

Piosenki harcerskimi były śpiewane przy akompaniamencie fortepianowym Córki Jubilata, Druhny Kasi Hrynkiewicz i gitarowym Wnuka Jubilata Mateusza Hrynkiewicza . Na te okazję został przygotowany przez Druhnę hm Władysławę Francuz specjalny Śpiewniczek – w sumie zaśpiewaliśmy wspólnie 22 piosenki). Należy podkreślić, że wszystkie gawędy były bardzo emocjonalne i mówione od serca, lekko dowcipnie i z wielkim szacunkiem dla naszego Druha Komendanta.

Ostatnia części uroczystości to podziękowanie Jubilatowi za 55 lat pracy na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego, życzenia zdrowia i dalszej aktywności na wspólnym „zielonym szlaku”. Druh hm Jerzy Klinik w imieniu wszystkich zebranych wręczył Jubilatowi KOSZ czerwonych róż oraz zdjęcie Jubilata z podpisami uczestników Benefisu. Od SPH okolicznościowy adres wręczyła Jubilatowi Druhna hm Danuta Noszka – Leśniewska, Było też wiele innych zbiorowych i indywidualnych gratulacji i podziękowań. Wiedząc zapewne ze wzruszenie nie pozwoli mu na zabranie głosu Jubilat przygotował je tak, że za organizacje Benefisu w Jego imieniu podziękowała Córka Agnieszka. Było to bardzo wzruszające wystąpienie – tak że większość zebranych wycierała płynące łzy. A później pamiątkowe zdjęcia, najpierw zbiorowe na schodach a następnie w mniejszych grupach – oczywiście z Jubilatem. I rozmowy kuluarowe najczęściej przy poczęstunku zafundowanym przez SPH.

image006

Drużynowy Kręgu Seniorów Druh hm Jerzy Klinik składa Jubilatowi życzenia

Całość przygotował specjalnie powołany Sztab w składzie: hm Jerzy Klinik (Szef), hm Jolanta Siekaniec, hm Marek Dobosz, hm Władysława Francuz, hm Stanisław Piasecki, hm Małgorzata Komorowska, hm Andrzej Gaczorek, hm Wiesław Wójcik, hm Krzysztof Poniedziałek, phm Andrzej Marcińczyk przy współudziale SPH i instruktorów Hufca Kraków-Podgórze.

Liczba, prawie 150 osób uczestniczących w Benefisie (głównie wychowanków Druha hm Stanisława Spólnika) świadczy o olbrzymim szacunku i autorytecie Jubilata oraz ogromnej więzi harcerskiej i przyjaźni jaką przed laty krzewił w środowisku podgórskim (i nie tylko).

image008

Owacje dla Jubilata na stojąco