Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie 
Organizacja Pożytku Publicznego

ul. Karmelicka 31
31-131 Kraków
tel. / fax (0 12) 633 33 57, 12 634 44 40

Konto bankowe: Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie
PKO BP S.A.  Kraków
ul. Wielopole 19
nr rachunku: 71 1020 2892 0000 5602 0149 0937
NIP 676 21 64 200 REGON 357196831 KRS: 0000114184

Deklaracja członkowska
Wypełnioną Deklarację Członkowską należy przesłać na adres: Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie; 31-131 Kraków, ul. Karmelicka 31

Kontakt

Formularz kontaktowy

Wyślij e-mail
(opcjonalnie)