Już nam z cicha posrebrzył skronie czas
W różne strony skierował życia wiatr
Lecz lilijka, podkładka, ten sam krzyż
Przypomina żeś przecież życia mistrz
hm. J. Balon„Piosenka dla Stowarzyszenia”   

Po długim okresie zawieszenia spowodowanej epidemią koronawirusa Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie podjął decyzję o wznowieniu działalności na „bezpiecznej ścieżce”.Za nami wspaniały benefis harcmistrza Tadeusza Trzmiela w Muzeum Inżynierii Miejskiej (17 I 2020 r.), VIII Walne Zebranie Sprawozdawczo–Wyborcze Członków SPH (27 VI br.), więc nadszedł czas na spóźnioną, tradycyjną czerwcową akcję „Jubilat”.

Mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie uczestników akcji dotychczasowe miejsce naszych spotkań Fort Olszanica zamieniliśmy się w gościnne mury Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza”, przy ul. Reymonta 18.

FOTO 01Od lewej: hm. Adam Kamisiński, phm. Jacek Małota, hm. Bogdan Dudkowski

Gdy w roku 2010 trwały przygotowania do Jubileuszowego Zlotu z okazji 100-lecia harcerstwa w Polsce, członkowie Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie rozpoczęli akcję „Jubilat”. Miała ona na celu „odkrywanie” i uhonorowanie tych, którzy tworzyli historię i tradycje krakowskiego harcerstwa a ukończyli 80 lat życia. W następnych latach miano „Jubilata” otrzymywali również niezawodni sojusznicy harcerstwa.

Fort 39 Olszanica to wyjątkowe miejsce na spotkania harcerskiej braci. Organizowane na jego terenie w miesiącu czerwcu spotkania z harcerskimi seniorami – członkami Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie, którzy przeżyli osiemdziesiąt lat stały się piękną tradycją. Każde ze spotkań ma swój indywidualny scenariusz i jest ciekawie zaplanowane. Niezmienny jest ich cel – zachowanie w pamięci ważnych osób i chwil w naszym życiu oraz stałe przypominanie historii i tradycji krakowskiego harcerstwa.

Spotkanie przy podgórskiej watrze – inż. Lesław Połomski HR harcerz borkowsko-łagiewnicki

Dotychczas w dziejach Podgórskiego Hufca ZHP nie obchodziliśmy 100 urodzin Harcerskiego Seniora. Z tej niecodziennej okazji Rada Kręgu Seniorów i Starszyzny Harcerskiej Hufca ZHP Kraków-Podgórze oraz Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie postanowiły poświęcić tradycyjne spotkanie z okazji Dnia Myśli Braterskiej niezwykłemu człowiekowi – inż. Lesławowi Połomskiemu HR. Dostojny Jubilat w miesiącu sierpniu br. ukończy 100 lat życia, ale wcześniej, bo w miesiącu marcu obchodzić będzie 86 rocznicę wstąpienia do Związku Harcerstwa Polskiego.

Akcja „Jubilat” i czerwcowe spotkania z Jubilatami, czyli Instruktorami ZHP, najczęściej członkami Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie, którzy przeżyli osiemdziesiąt lat stają się naszą małą tradycją. Od roku 2010 do roku 2017 członkami Klubu Jubilatów zostało 26 druhen i druhów, a ich nestorami są: mający 99 lat dh. Lesław Połomski HR i dh. hm. Władysław Pancerz, który ukończył 90 rok życia. Taki wiek robi wrażenie.

W sobotnie popołudnie 10 czerwca 2017 roku już po raz ósmy spotkaliśmy się w murach Fortu 39 Olszanica z instruktorami harcerskimi, których łączy wspólny mianownik – nie poddają się wiekowi. Nadal mają swoje pasje, które z oddaniem realizują. Pokazują innym, jak warto żyć.

W roku 2017 zaproszenie do grona Jubilatów przyjęli Druhny i Druhowie: phm. Danuta Siekańska z d. Trylska, phm. Maria Trylska z d. Millan, phm. Bogdan Marzec oraz Marian Kulig.

Dostojni Jubilaci 2017, od lewej: phm. Bogdan Marzec, phm. Danuta Siekańska –Trylska, Pan Marian Kulig