Spotkania w Forcie Olszanica w ramach prowadzonej przez Stowarzyszenie Akcji JUBILAT zawsze są związane z dużym przeżyciem zarówno dla celebrowanych Jubilatów, jak również dla wszystkich ich uczestników. Tegoroczne, odbyło się w dniu 9 czerwca dostarczając jego uczestnikom dodatkowych bardzo pozytywnych emocji. Oprócz przygotowanych wystąpień trójki naszych wspaniałych Jubilatów, mieliśmy zaszczyt i przyjemność gościć niezawodnych sojuszników harcerstwa w osobach byłych: pracowników najwyższego szczebla krakowskiego Kuratorium Oświaty i dyrektorów szkół ponadpodstawowych. O godzinie 16 z „malutkim kwadransikiem” spotkanie rozpoczęła Druhna hm. Danuta Noszka - Leśniewska.

Druhna hm Danuta Noszka -Leśniewska rozpoczyna spotkanie w ramach akcji Jubilat 2013

Druhna hm Danuta Noszka -Leśniewska rozpoczyna spotkanie w ramach akcji Jubilat 2013

Serdecznie witając „In corpore” przybyłych : Dostojnych Gości , Jubilatów, Instruktorów na czele z Druhem Pawłem Grabką Komendantem Chorągwi Krakowskiej ZHP i członków Stowarzyszenia. Następnie powitała Pana mgr Mieczysława Noworytę - byłego Kuratora Oświaty w Krakowie, który na Jej prośbę przedstawił kolejno uczestniczących w spotkaniu Pań i Panów. Swoją obecnością zaszczycili nas: prof. Czesław Banach V-ce Minister i V-ce Kurator Oświaty; mgr Jan Nowak – Kurator Oświaty; mgr Jan Turkot – V-ce Kurator Oświaty; dr Ryszard Bąk -Dyr. ZSŁ i V-ce Kurator Oświaty; mgr Józef Żuradzki – V-ce Kurator Oświaty i Dyr. Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej; mgr Ludwik Góra – V-ce Kurator Oświaty i Wizytator Kuratorium, mgr Stanisław Jórasz – Dyr. XIII LO; mgr Aleksander Korzec - Dyr. VI LO; dr Alina Brudnicka V-ce Dyr. X LO i Wizytatorka Kuratorium; dr Kazimiera Skałuba – Dyr. LO w Skawinie i Wizytatorka Kuratorium; Maria Krzyworzeka – Wiceprezes Zarządu Małopolskiego Okręgu ZNP. Wszyscy zostali gorąco i serdecznie przywitani przez zebranych.

Pan mgr Mieczysław Noworyta przedstawia przybyłych Dostojnych Gości

Pan mgr Mieczysław Noworyta przedstawia przybyłych Dostojnych Gości

Druhna hm Danuta Noszka-Leśniewska zwróciła uwagę na obecność byłych Komendantów Chorągwi Krakowskiej ZHP Druhów :hm.Juliusza Langnera, hm. Władysława Pancerza, hm. Tadeusza Prokopiuka, hm. Andrzeja Krzyworzekę, hm Jerzego Klinika członków Stowarzyszenia:dr Władysławę Marię Francuz i prof. Józefa Lipca. Szczególnie serdecznie zostali powitani tegoroczni Jubilaci : Druh hm Tadeusz Gąsecki z Hufca Nowa Huta, Druhna phm. Teresa Zamojska i Druh phm Jan Ziembla z Kręgu „Stara Brać” w Borku Fałęckim.

Akcja JUBILAT 2013

Akcja JUBILAT 2013

Pozostali członkowie SPH a zarazem byli lub aktualni instruktorzy ZHP mieli okazję przedstawić się Gościom. Piosenka „Harcerska Dola” zaśpiewana spontanicznie przez zebranych była sygnałem do rozpoczęcia prezentacji tegorocznych JUBILATÓW. Tę część spotkania poprowadził Druh hm Stanisław Piasecki – V-ce Prezes SPH. W oparciu o przygotowane prezentacje, swoją działalność w ZHP i osiągnięcia w innych dziedzinach życia kolejno przedstawili Dh Dh : hm Tadeusz Gąsecki, phm Teresa Zamojska, phm Jan Ziembla.

Druh hm Tadeusz Gąsecki w trakcie prezentacji

Druh hm Tadeusz Gąsecki w trakcie prezentacji

Druh Tadeusz Gąsecki do ZHP wstąpił w 1945 roku w Kętach i w tym samym roku złożył Przyrzeczenie Harcerskie. Tam rozpoczął działalność instruktorską pełniąc w latach 1947-49 funkcję drużynowego. Po uzyskaniu wykształcenia , najpierw jako sędzia a następnie jako Radca Prawny pracował w Nowej Hucie. Tam kontynuował działalność w Związku Harcerstwa Polskiego w szczepie im. Bolesława Chrobrego. W latach 1970 – 1971 jako Zastępca Komendanta, a w latach 1971 – 1977 jako Komendant Szczepu im. Bolesława Chrobrego. Jego aktywna działalność zaowocowała pozyskiwaniem przez szczep sprzętu wystarczającego do organizowania dużych zgrupowań obozów i kolonii zuchowych w czasie akcji letnich. Niektóre z nich liczyły ponad 100 osób. Dh T. Gąsecki był organizatorem i komendantem 6 takich obozów. Ponadto organizował dla młodzieży obozy zagraniczne do Bułgarii, na Węgry oraz do Jugosławii. W ramach wymiany na obozach w Polsce przyjmował Izwidaci z Chorwacji. W roku 1975 został mianowany na stopień harcmistrza. W latach 1973 – 1977 pełnił funkcję Sekretarza Komisji Rewizyjnej Hufca. Poza harcerstwem Jego życiowe pasje to sport- szczególnie wioślarstwo i turystyka. Wielokrotnie odznaczany i wyróżniany m.in. Złotym Krzyżem Zasługi. Od wielu lat aktywnie uczestniczy w działaniach Stowarzyszenia. Jego ulubiona piosenka to „Harcerska dola”.

Druhna phm Teresa Zamojska do ZHP wstąpiła w 1945 roku w Krakowie do 33 Drużyny Harcerek „Kłosy” i w tym samym roku złożyła Przyrzeczenie Harcerskie. Działała w tej drużynie w latach 1945 -1949. Po reaktywowaniu harcerstwa w roku 1956 rozpoczęła działalność instruktorską. W latach 1965 – 70 w „Zielonym Szczepie Ludwinów” przy SP nr 40 jako Drużynowa 16 Drużyny Harcerek im. hm Jadwigi Orłowiczówny . Organizowała obozy stałe drużyny w latach 1957 i 1958. W roku 1957 uzyskała stopień instruktorki Przewodnika a w następnym roku Podharcmistrza. Po likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 40, kontynuuje do 31.08.1974 działalność w Szczepie „Neptuna” przy Szkole Podstawowej Nr 26. Aktualnie na emeryturze, była wieloletnim pracownikiem umysłowym Krakowskiej Fabryki Armatury oraz Instytutu Budownictwa Politechniki Krakowskiej. Druhna phm Teresa Zamojska od roku 1981 jest członkiem działającego w Borku Falęckim Kręgu Instruktorów „Stara Brać” - Hufiec ZHP Kraków-Podgórze. Na zakończenie prezentacji Druhna Teresa jako swoją ulubioną ,zaproponowała piosenkę „Na cześć młodości” . I … sama śpiewała zwrotki - ale refren śpiewali już wszyscy.

Druh Jan Ziembla w latach 1937 – 1939 był zuchem w Borkowskiej Gromadzie Wilczków. W roku 1945 wstąpił do Drużyny Harcerzy „Huragan”. W latach 1946 – 1950 działa w 11 DH-rzy im. Zawiszy Czarnego najpierw jako przyboczny a od 1947 jako jej drużynowy. Organizował pracę Koła Przyjaciół Harcerstwa i w ten sposób zapewnił fundusze, umożliwiając harcerzom ze swojej drużyny wyjazdy na obozy stałe, których był organizatorem i komendantem: w Czorsztynie – rok 1947; w Zubrzycy – rok 1948 oraz w Leluchowie – rok 1949. Posiada stopień Harcerza Rzeczpospolitej.

Druh Jan Ziembla ukończył studia na Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie oraz studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej. Przez 44 lata pracował w Przedsiębiorstwie Robót Kolejowych w Krakowie, od roku 1996 jest na zasłużonej emeryturze. Wielokrotnie wyróżniany i nagradzany za prace zawodową i społeczną w Związku Harcerstwa Polskiego m. in. odznaczony Krzyżem Oficerskim OOP. Druh Jan Ziembla jest od roku 1981 członkiem działającego w Borku Falęckim Kręgu Instruktorów „Stara Brać” - Hufiec ZHP Kraków-Podgórze. Ponieważ Jego ulubioną piosenkę („Harcerska dola”) śpiewaliśmy już wcześniej, toteż zakończenie prezentacji oznajmiła piosenka „Pod żaglami Zawiszy”.

W trakcie prezentacji na spotkanie przybyli Pan mgr Tadeusz Trzmiel - Wiceprezydent Miasta Krakowa wraz Małżonką Marią – byłą Dyr. XXV LO. Zostali bardzo ciepło przywitani przez Prowadzącą spotkanie i wszystkich jego uczestników. Po zakończeniu prezentacji hm Stanisław Piasecki zaprosił wszystkich na placyk przed fortem. Tam uczestnicy spotkania ,zgodnie z harcerskim zwyczajem, ustawili się w kręgu, co było zapowiedzią ważnego wydarzenia . I faktycznie. Pan mgr Tadeusz Trzmiel wręczył Jubilatom odznaki „Honoris Gratia” przyznane Im przez Prezydenta Miasta Krakowa na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

Wiceprezydent Miasta Krakowa Pan Tadeusz Trzmiel wręcza Jubilatom odznaki „Honoris Gratia”. Od lewej Druh Jan Ziembla, Druhna phm Teresa Zamojska, Druh hm Tadeusz Gąsecki

Wiceprezydent Miasta Krakowa Pan Tadeusz Trzmiel wręcza Jubilatom odznaki „Honoris Gratia”. Od lewej Druh Jan Ziembla, Druhna phm Teresa Zamojska, Druh hm Tadeusz Gąsecki

Zebrani zaśpiewali „Piosenkę Instruktorską”. Zgodnie z wypracowaną tradycją każdy Jubilat otrzymał od Stowarzyszenia okolicznościowy adres z życzeniami a od Gospodarza Spotkania Druha hm. Zbigniewa Sabińskiego „floo” - na pamiątkę pobytu w Olszanicy i jako zapowiedź służącego Im jeszcze długo „końskiego zdrowia”.

Nasi wspaniali Jubilaci Roku 2013 już po wszystkich „przeżyciach”

Nasi wspaniali Jubilaci Roku 2013 już po wszystkich „przeżyciach”

Widoczne na twarzach Jubilatów wzruszenie i satysfakcja nie dziwiły nikogo z zebranych. Przecież dopiero przed chwilą mieli okazję wspominać i jeszcze raz przeżywać tak wiele wydarzeń z Ich długiego ponad osiemdziesięcioletniego życia, w którym harcerska służba odegrała jakże istotną rolę.

Korzystając z nadarzającej się okazji Druhna Prezes hm. Danuta Noszka – Leśniewska w imieniu Stowarzyszenia, serdecznie podziękowała znakomitym Gościom za wieloletnią, okazywaną harcerstwu pomoc i owocną współpracę a każdemu z obecnych wręczyła okolicznościowy adres . Równocześnie zwróciła się z prośbą do Pana Kuratora Mieczysława Noworyty o przekazanie przygotowanych adresów z pozdrowieniami i podziękowaniami tym którzy nie mogli w spotkaniu wziąć udziału.

Druhna Hm. Danuta Noszka – Leśniewska wręczyła okolicznościowy adres z podziękowaniami i życzeniami Panu mgr Mieczysławowi Noworycie byłemu Kuratorowi Oświaty

Druhna Hm. Danuta Noszka – Leśniewska wręczyła okolicznościowy adres z podziękowaniami i życzeniami Panu mgr Mieczysławowi Noworycie byłemu Kuratorowi Oświaty

Następnie Druhna Prezes wręczyła Panu Tadeuszowi Trzmielowi pamiątkowy album. Był to wyraz uznania i wdzięczności zarówno za udział w wielu imprezach oraz niezawodne, od wielu lat, wspieranie działań Stowarzyszenia. Wyraźnie zaskoczony Pan mgr Tadeusz Trzmiel bardzo serdecznie podziękował, zapewniając że w dalszym ciągu będzie pomocny na miarę swoich możliwości, ponieważ docenia działalność Stowarzyszenia na rzecz harcerzy i harcerskich Seniorów ale również i dlatego, że jest jego Członkiem Honorowym.

Pamiątkowy album z obozu Stowarzyszenia w Chorwacji Druhna hm. Danuta Noszka – Leśniewska wręcza Panu mgr Tadeuszowi Trzmielowi

Pamiątkowy album z obozu Stowarzyszenia w Chorwacji Druhna hm. Danuta Noszka – Leśniewska wręcza Panu mgr Tadeuszowi Trzmielowi

Gospodarz Spotkania stwierdził że już dosyć spraw „dla ducha” i ... zaprosił wszystkich na poczęstunek. Pod namiotem, przy bardzo estetycznie przystrojonym stole, wszystkim smakowały wspaniale grillowane kiełbaski i kiszeczki oraz sałatki, harcerskie napoje i ciasta. Były to sprzyjające okoliczności dla wspomnień czy rozmów w mniejszych grupach, które toczyły się co prawda ze zmiennym, ale dużym zaangażowaniem. Z wielką przyjemnością został powitany kolejny Gość- Pan mgr Roman Szatko- były Dyr. X LO.

Akcja JUBILAT 2013

Akcja JUBILAT 2013

Akcja JUBILAT 2013

Rozmowy zostały „zawieszone” na czas, gdy Pani Dyrektor Kazimiera Skałuba ( Zdjęcie powyżej) wygłosiła wiersz napisany przez siebie na okoliczność tego spotkania. Zabrzmiał pięknie i wzruszająco. Dziękujemy!

Płonie ognisko – po latach…

Łączy nas praca dla naszej młodzieży Dla polskiej szkoły i dla harcerzy.
Dzisiaj do lat tych myślą powracamy Wspólne sukcesy miło wspominamy

Kiedy ze sobą współpracowaliśmy Harcerskim „Czuwaj!” się pozdrawialiśmy.
Z radością dzisiaj się spotykamy By czas miniony nie był zapomniany.

Ognisko płonie, iskry w niebo lecą I ponad drzewami jasną łuną świecą. Połączmy dłonie w
przyjacielskie koło Znaną piosenkę zanućmy wesoło

Dziś Instruktorom pięknie dziękujemy Ten dzień w pamięci pozostawimy…
Stare przyjaźnie niech się umacniają Nowe przyjaźnie niech jeszcze powstają….

Kazimiera Skałuba

Chwilę później Gospodarz spotkania Druh hm. Zbigniew Sabiński w interesującej gawędzie przedstawił historię Fortu Olszanica. Następnie z wrodzonym poczuciem humoru wszystkich „których nie dręczy już głód” zaprosił do zwiedzania fortu. Utworzyły się dwie grupy. Zwiedzający powędrowali pod kierunkiem Druha Zbyszka. Pozostali kontynuowali rozmowy.

Zwiedzający fort pod kierunkiem Druha hm. Zbigniewa Sabińskiego

Zwiedzający fort pod kierunkiem Druha hm. Zbigniewa Sabińskiego

Na jednych i drugich coraz większą, burzową presję wywierała aura, zapewniająca do tej pory tak wspaniałą pogodę. I zgodnie z naturalną koleją rzeczy nadszedł czas pożegnań. Wszyscy byli bardzo zadowoleni ze wspólnego pobytu na spotkaniu w gościnnym Forcie Olszanica. Razem z nimi serdecznie dziękujemy Dyrekcji Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” przy ul Reymonta 18 , Gospodarzowi Obiektu hm. Zbigniewowi Sabińskiemu, Pani Grażynie Narębskiej – Miller za gitarowy akompaniament i wszystkim, dzięki którym kolejne spotkanie w ramach akcji JUBILAT miało niezapomnianą atmosferę.