Po przerwie spowodowanej pandemią powróciła jedna z najstarszych i najważniejszych imprez Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa – Spotkania „Po latach”. W sobotnie przedpołudnie, 14 stycznia 2023 roku, w hotelu „Krakus***” spotkali się członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa, byli instruktorzy harcerskich komend i nasi przyjaciele.

O terminie XV Spotkania „Po latach” pamiętali także nasi Przyjaciele i członkowie, którym obowiązki zawodowe, ważne względy rodzinne lub osobiste stanęły na przeszkodzie w uczestnictwie. Serdeczne życzenia i pozdrowienia przesłali m.in.: Komendant Chorągwi wraz z całą Komendą z ogólnopolskiej odprawy wszystkich komend chorągwi, pan Piotr Świeży Pełnomocnik Wojewody, pan Mariusz Kisiel dyrektor z Urzędu Miasta Krakowa, phm. Bartosz Rzońca z Muzeum Krakowa Centrum Ruchu Harcerskiego, członkowie SPH: Aldona Jach, Aleksandra Grodecka, hm. Ryszard Korski, hm. Tadeusz Kubas, hm. Juliusz Langner, hm. Teresa Laskoś, hm. Małgorzata Pobóg-Malinowska, hm. Tadeusz Prokopiuk, hm. Anna Tarnawska, hm. Marek Valenta. Naprawdę jesteśmy zgranym zespołem.

Pierwsze w nowym roku spotkanie, rozpoczął Hymn Harcerski po którym hm. Danuta Noszka-Leśniewska – Prezes SPH powitała przybyłych Gości, a wśród nich: Tadeusza Trzmiela Prezesa Zarządu Krakowskiego Holdingu Komunalnego, Stanisławę Urbaniak b. Wiceprezydent M. Krakowa, Mariana Kuliga – Wicekanclerza Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, Renatę Klorygę – Sekretarza Oddziału Miejskiego Krakowskiego TPD, Antoniego Wiatra – Przewodniczącego Rady Krakowskich Seniorów, hm. Janinę Dworzak - Kierownika Referatu Starszyzny Harcerskiej i Seniorów ZHP Chorągwi Krakowskiej, hm. Krzysztofa Drobniaka – Przewodniczącego Chorągwianego Sądu Instruktorskiego, płka w st. spocz. dr. Adama Cichosza – przedstawiciela Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ; byłych Komendantów Chorągwi Krakowskiej ZHP m. in.: hm. Jarosława Balona, hm. Andrzeja Krzyworzekę, hm. Jerzego Klinika, komendantów hufców: hm. Zofię Barus, hm. Jerzego Fedirkę, hm. Grażynę Janczarską, hm. Adama Kamińskiego, hm. Jerzego Kujawskiego, hm. Wiesława Wójcika. Powitani zostali także profesorowie w harcerskich mundurach: Józef Lipiec, Janusz Wojtycza, Andrzej Ziębliński.

FOTO 01

Goście i uczestnicy XV Krakowskiego Harcerskiego Spotkania „Po latach”

Następnie wręczono odznaki honorowe za wieloletnią działalność na rzecz Stowarzyszenia i realizację celów statutowych. Kapituła Tytułu Kawaler Stowarzyszenia przyznała Tytuł oraz srebrny sygnet, znak nadania tytułu: hm. Tadeuszowi Kubasowi i Pani Krystynie Burdzie;

FOTO 02

Akt nadania Tytułu Kawaler Stowarzyszenia oraz srebrny sygnet, znak nadania tytułu otrzymuje Pani Krystyna Burda (pierwsza z lewej)

Medalem „Za Zasługi dla SPH” uhonorowano: pwd. Katarzynę Hrynkiewicz, hm. Marcina Kowalik, hm. Małgorzatę Pobóg-Malinowską, hm. Marię Wójcik; Odznaki „Zasłużony dla SPH” odebrali: hm. Jolanta Balon, hm. Zofia Barus, hm. Maria Kania, hm. Teresa Laskoś, pwd. Barbara Maciejowska, hm. Maria Majka, phm. Barbara Planta, hm. Krzysztof Wojtycza, hm. Anna Żurawel-Drwota.

FOTO 03

Odznaki „Zasłużony dla SPH” odebrali m.in. hm. Krzysztof Wojtycza i hm. Anna Żurawel-Drwota

Nowo przyjęci członkowie naszego Stowarzyszenia Pani Teresa Bogusławska i hm. Lucyna Bielamowicz otrzymały legitymacje i odznaki członkowskie.
Reprezentujący Korpus Weteranów Czarnej Trzynastki hm. Zbigniew Strzeżywój Burzyński uhonorował sześć osób. Honorowe odznaczenia: Za Zasługi w kultywowaniu i krzewieniu szacunku i Pamięci o wysiłku Harcerzy i Młodzieży Polskiej w Walce o Niepodległość i Wielkość Rzeczypospolitej w roku 1920 otrzymali: hm. Jakub Delong, hm. Jacek Nawrocki, hm. Tadeusz Trzmiel, hm. Paweł Szczerbiński i hm. Janusz Wojtycza. Medal Człowieczeństwa, za pomoc dla ludności Ukrainy, odebrał hm. Andrzej Gaczorek.

FOTO 04

hm. Zbigniew Strzeżywój Burzyński dekoruje hm. Tadeusza Trzmiela

Kolejnym punktem spotkania było podsumowanie działalności naszego Stowarzyszenia w minionym roku przez wiceprezesa Stanisława Piaseckiego oraz prezentacja propozycji do planu na nowy rok, które przedstawili m.in. Pani Teresa Bogusławska – dyrektor Biura Eko-Tourist i hm. Bogdan Dutkowski.

FOTO 05

Pani Teresa Bogusławska, hm. Danuta Noszka-Leśniewska i hm, Stanisław Piasecki

Tegoroczny program Spotkań „Po latach” był bardzo bogaty. Jego uczestnicy mogli obejrzeć na multimedialnej prezentacji niektóre fakty ze wspólnych działań w minionych latach, wysłuchać gawęd hm. Józefa Lipca oraz hm. Jerzego Fedirko. Przypomniano sylwetki i dokonania hm. Władysława Pancerza, hm. Adama Jelonka i hm. Romana Ficka na rzecz krakowskiego harcerstwa (niestety odeszli od nas na zawsze).

FOTO 06

Gawęda hm. Józefa Lipca

Wraz z symbolicznymi życzeniami „Nadal i na dal” uczestnicy XV Spotkań „Po latach” otrzymali przygotowane przez Jurka Fedirkę kwiaty lipy (nawiązanie do hasła Inauguracji Roku Harcerskiego ZHP Chorągwi Krakowskiej 2022/23 – „Nie ma lipy”).

FOTO 07

Gawęda hm. Jerzego Fedirko

Spotkaniu towarzyszyły prezentacje: drugiego, uzupełnionego, wydania książki Józefa Lipca „Harcerski szlak”, wspólnej publikacji Andrzeja Gaczorka, Jerzego Klinika i Wiesława Wójcika „Hufiec Kraków-Podgórze w latach 1957-1989”, monografii Szczepu ZHP "Czwartacy" 1971-2021 (opracowanie hm. Jerzy Klinik, redakcja phm. Ewa Dąbrowska) oraz okolicznościowa wystawa zdjęć „50 lat szczepu ZHP „Czwartacy”. Jak zawsze, towarzyszyła nam harcerska piosenka, a do wspólnego śpiewu zachęcali „chłopiec z gitarą” hm. Jarosław Balon i Jego żona hm. Jolanta. A potem, przy małym co nieco, był czas na rozmowy na mniej lub bardziej poważne tematy.

FOTO 08

W przyjacielskim kręgu

W spotkaniu, które przebiegało w miłej, przyjacielskiej atmosferze uczestniczyło ponad 60 osób. Na jego organizację, sprawny przebieg znaczący wpływ miały zaangażowanie organizatorów: Gospodarza miejsca spotkania – hm. Andrzeja Krzyworzeki i członków Zarządu SPH na czele z hm. Danutą Noszką-Leśniewską i hm. Stanisławem Piaseckim.
Wielkie słowa uznania i podziękowania kierujemy również do wszystkich uczestników XV Spotkań „Po latach”.

Do zobaczenia na naszych imprezach w tym roku!

Tekst: hm. Andrzej Gaczorek
Zdjęcia: phm. A. Piasecka i hm. A. Gaczorek
Kraków, 14 styczeń 2023 r.