W dniu 11 stycznia 2014 roku, w Hotelu „Krakus-Junior” w Krakowie odbyło się kolejne IX Spotkanie „Po latach” a pierwsze z cyklu „Ludzie i zdarzenia – Chorągiew Krakowska”, zaproponowanego przez Gospodarza i pomysłodawcę tych spotkań - Druha hm. Andrzeja Krzyworzekę. W roku bieżącym spotkanie poświęcone zostało Chorągwi Krakowskiej w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku.

Otwierając, o godz. 11:30, spotkanie Prezes Zarządu Stowarzyszenia - Druhna hm. Danuta Noszka – Leśniewska, powitała wszystkich zebranych: byłych instruktorów, w szczególności działających w harcerskich komendach, byłych członków Rad Przyjaciół Harcerstwa oraz członków i sympatyków naszego Stowarzyszenia.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia, Druhna hm Danuta Noszka - Leśniewska rozpoczyna IX Spotkanie „Po Latach”

Prezes Zarządu Stowarzyszenia, Druhna hm Danuta Noszka - Leśniewska rozpoczyna IX Spotkanie „Po Latach”

Szczególnie serdecznie zwróciła się do:

przybyłych po raz pierwszy: dra Adama Cichosza- b. dyr. Departamentu Min. Oświaty, hm. Andrzeja Ciechanowskiego z Komisji Historycznej i KH Śródmieście, hm. Wincentego Cieślewicza z Komisji Historycznej ,hm. Franciszka Gałuszki z b. Szczepu „Proton” w Nowej Hucie a obecnie Kanclerza PWST w Krakowie, pana Mariusza Kisiela z Kancelarii Prezydenta Krakowa, hm. Ryszarda Kruka- b. kier. wydz. KCh i GK ZHP, hm. Urszuli Mroczek-Guli z Hufca Tarnów, obecnie V-ce Dyr. I LO „Nowodworka” w Krakowie, pani Stanisławy Urbaniak- b. zastępcy Prezydenta Krakowa, hm. Tadeusza Perzanowskiego b. zastępcy Naczelnika ZHP, - byłych Komendantów Chorągwi: Druha hm Juliusza Langnera, Druha hm. Władysława Pancerza pełniących te funkcje w omawianym okresie oraz Druhów hm. Andrzeja Krzyworzekę, hm. Jarosława Balona i hm. Jerzego Klinika oraz profesorów Wyższych Uczelni Druhów: hm. Józefa Lipca , hm. Adama Jelonka i hm. Andrzeja Zięblińskiego, hm. Janusza Szpytko, Pana Andrzeja Kurza.

Wiele osób, które nie mogły być obecne ze względu na stan zdrowia lub przyczyn losowych, przekazało uczestnikom spotkania serdeczne pozdrowienia, Barbara Bohosiewicz, hm. Franciszek Dębski, hm. Tadeusz Gaweł, hm. Anna Gawron, hm. Stanisław Gęsikowski, hm. Roman Ficek, hm. Teresa Janota, hm. Henryk Jurkowski, hm. Kazimiera Kowalska-Podolska, hm. Jerzy Kujawski- przekazał puszkę zbiórki pieniędzy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, której jest organizatorem w Nowej Hucie, Marian Kulig, hm. Bohdan Makary, hm. Jerzy Najder, hm. Janusz Orkisz, hm. Anna Salawa - Niemkiewicz, hm. Zdzisława Niwińska, hm. Stanisław Puchała - prosi o biogramy do Księgi Harcmistrzyń i Harcmistrzów, hm. Tadeusz Prokopiuk, hm. Regina Pytlik, hm. Alicja Smołucha, hm. Jadwiga Stolarczyk, hm. Alicja Szydło, hm. Janusz Ślesak, hm. Teresa Tarkowska, hm. Czesław Wojnar. Wszystkim życzymy dużo zdrowia.

Pozdrowienia przesłała również Druhna hm. Anna Zaleska, dodatkowo z takim przesłaniem, że wielką wartością dla Niej było poznanie w Harcerstwie wspaniałych ludzi, od których wiele się nauczyła i ogromnie za to dziękuje. Druhna Ania 12.01.br odeszła na Wieczną Wartę. Cześć Jej Pamięci!

Warto podkreślić że pomimo wielu przeciwności losu w spotkaniu uczestniczyły 102 osoby, nie tylko z Krakowa i jego okolic ale również z Warszawy, Tarnowa, Nowego Sącza.

Część „wspomnieniową” poprowadził Druh hm. Janusz Wojtycza - Przewodniczący Komisji Historycznej ZHP Chorągwi Krakowskiej. Przedstawił wybrane wiadomości o działalność Chorągwi Krakowskiej w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Wspominał, pełniących kolejno w latach 1956 - 1971 funkcje Komendantów Chorągwi Krakowskiej Druhów: hm. Mariana Wierzbiańskiego, hm. Eugeniusza Fika, hm. Bogusława Rybskiego, hm. Juliusza Langnera, hm. Jana Ciastonia, hm. Mieczysława Kucharskiego, hm. Władysława Pancerza.

Druh hm. Janusz Wojtycza - moderator panelu historycznego

Druh hm. Janusz Wojtycza - moderator panelu historycznego

Od lewej w I rzędzie: hm. prof. Józef Lipiec, hm. Dr Janusz Wojtycza, hm. Władysław Pancerz -Komendant Chorągwi w latach 1964-71 , hm. Małgorzata Pobóg- Malinowska, hm. prof. Adam Jelonek; W II rzędzie: Mieczysław Noworyta ,hm. Jacek Kucharski, phm. Kazimierz Rywczak, hm. Janusz Francuz, hm. Władysława Maria Francuz, hm. Danuta Bobek, hm. Juliusz Langner- Komendant Chorągwi w latach 1959-61; W III rzędzie: hm. Jarosław Balon, Jolanta Balon, hm. Wincenty Cieślewicz, hm. Marek Pieniążek, hm. Ryszard Jaworski, hm. Anna Tarnawska; W ostatnim rzędzie: prof. Andrzej Kurz, Jan Nowak, prof. Janusz Szpytko, hm. Teresa Laskoś, hm. Janina Dworzak

Od lewej w I rzędzie: hm. prof. Józef Lipiec, hm. Dr Janusz Wojtycza, hm. Władysław Pancerz -Komendant Chorągwi w latach 1964-71 , hm. Małgorzata Pobóg- Malinowska, hm. prof. Adam Jelonek; W II rzędzie: Mieczysław Noworyta ,hm. Jacek Kucharski, phm. Kazimierz Rywczak, hm. Janusz Francuz, hm. Władysława Maria Francuz, hm. Danuta Bobek, hm. Juliusz Langner- Komendant Chorągwi w latach 1959-61; W III rzędzie: hm. Jarosław Balon, Jolanta Balon, hm. Wincenty Cieślewicz, hm. Marek Pieniążek, hm. Ryszard Jaworski, hm. Anna Tarnawska; W ostatnim rzędzie: prof. Andrzej Kurz, Jan Nowak, prof. Janusz Szpytko, hm. Teresa Laskoś, hm. Janina Dworzak

Od lewej w rzędzie- pierwszym: hm Tadeusz Kubas, Ewa Kubas, hm Barbara Planta, hm Agnieszka Nawrocka i hm Maria Łuczyńska; -drugim: hm. Ferdynand Nawratil, hm. Piotr Niwiński, hm. Tadeusz Perzanowski, hm. Leszek Sułek , hm. Roman Byszewski; -trzecim: hm. Wiesław Górnisiewicz , hm. Andrzej ciechanowski, hm. Zbigniew Jaglarz, hm. Marta Szymańska

Od lewej w rzędzie- pierwszym: hm Tadeusz Kubas, Ewa Kubas, hm Barbara Planta, hm Agnieszka Nawrocka i hm Maria Łuczyńska; -drugim: hm. Ferdynand Nawratil, hm. Piotr Niwiński, hm. Tadeusz Perzanowski, hm. Leszek Sułek , hm. Roman Byszewski; -trzecim: hm. Wiesław Górnisiewicz , hm. Andrzej ciechanowski, hm. Zbigniew Jaglarz, hm. Marta Szymańska.

Podczas tej części spotkania, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, o godz12:00 na spotkanie przybył Pan prof. Jacek Majchrowski - Prezydent Miasta Krakowa. Powitany najpierw spontanicznie przez zebranych a następnie ciepło i serdecznie przez prowadzącą spotkanie Druhnę hm. Danutę Noszkę – Leśniewską.

W I rzędzie od lewej siedzą: hm. Małgorzata Pobóg - Malinowska, prof. hm. Adam Jelonek, Honorowy Gość IX Spotkania „Po Latach” - Prezydent Miasta Krakowa, prof. Jacek Majchrowski, prof. hm. Andrzej Ziębliński, hm. Jerzy Klinik. W II rzędzie: hm. Jacek Kucharski, phm. Kazimierz Rywczak, , hm. Janusz Francuz, hm. Władysława Maria Francuz, hm. Danuta Bobek,W III rzędzie: Mieczysław Noworyta, hm. Jarosław Balon, Jolanta Balon, hm. Wincenty Cieślewicz, hm. Marek Pieniążek, hm. Ryszard Jaworski, hm. Ryszard Korski, W ostatnim rzędzie: prof. Andrzej Kurz, Jan Nowak, prof. Janusz Szpytko, hm. Teresa Laskoś.

W I rzędzie od lewej siedzą: hm. Małgorzata Pobóg - Malinowska, prof. hm. Adam Jelonek, Honorowy Gość IX Spotkania „Po Latach” - Prezydent Miasta Krakowa, prof. Jacek Majchrowski, prof. hm. Andrzej Ziębliński, hm. Jerzy Klinik. W II rzędzie: hm. Jacek Kucharski, phm. Kazimierz Rywczak, , hm. Janusz Francuz, hm. Władysława Maria Francuz, hm. Danuta Bobek,W III rzędzie: Mieczysław Noworyta, hm. Jarosław Balon, Jolanta Balon, hm. Wincenty Cieślewicz, hm. Marek Pieniążek, hm. Ryszard Jaworski, hm. Ryszard Korski, W ostatnim rzędzie: prof. Andrzej Kurz, Jan Nowak, prof. Janusz Szpytko, hm. Teresa Laskoś.

Prowadząca spotkanie, przedstawiła i krótko omówiła, najważniejsze akcje Stowarzyszenia, od wielu lat podejmowane na rzecz harcerstwa i instruktorów Seniorów. Biorąc pod uwagę potrzeby i możliwości działania w coraz szerzej rozwijającym się programie i przedsięwzięciach SPH, zwróciła się z prośbą o pomoc ze strony Urzędu Miasta Krakowa w następujących dziedzinach:

 • przy budowie przeznaczonej głównie dla harcerzy, Stanicy Żeglarskiej Stowarzyszenia nad Jeziorem Mucharskim,
 • intensyfikację działań zmierzających do otwarcia Muzeum Harcerstwa w Krakowie,
 • wsparcia finansowego przy realizacji zadań Statutowych SPH.

Wykorzystując nadarzającą się sposobność, Druhna Prezes, dziękując za przyjęcie Tytułu, wręczyła Panu Prezydentowi Dyplom Członka Honorowego naszego Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie.

Druhna hm Danuta Noszka - Leśniewska wręcza Panu Prezydentowi Dyplom Członka Honorowego Stowarzyszenia

Druhna hm Danuta Noszka - Leśniewska wręcza Panu Prezydentowi Dyplom Członka Honorowego Stowarzyszenia

Odnotować należy również kierowane do Pana Prezydenta, bardzo interesujące i ważne pomysły, Druha phm. Jacka Małoty - dotyczący zbudowania przystani żeglarskiej w okolicy od mostu Retmańskiego do ujścia rzeki Wilgi do rzeki Wisły, oraz Druha hm. Andrzeja Krzyworzeki - odnośnie wybudowania w najbliższej okolicy, na terenie należącym do miasta, Domu Seniora –Wychowawcy, z myślą o tych, którzy bez reszty poświęcili się sprawie wychowywania młodych pokoleń.

W odpowiedzi Prezydent Miasta Krakowa, prof. Jacek Majchrowski podziękował za dotychczasową aktywną działalność członków Stowarzyszenia i zadeklarował wszelką możliwą i niezbędną pomoc w realizacji poruszanych problemów.

Następnie, za szczególne zasługi dla Miasta Krakowa i jego mieszkańców uhonorował Odznakami „HONORIS GRATIA” zasłużonych instruktorów harcerskich Druhów: hm. Janusza Francuza, hm. Tadeusza Kubasa oraz hm. Jacka Kucharskiego, a listami Gratulacyjnymi i upominkami: Druhnę phm. Barbarę Kucharska i Druha phm. Kazimierza Rywczaka.

Pan Prezydent Miasta Krakowa, prof. Jacek Majchrowski wręcza Odznakę „Honoris Gratia” druhowi hm. Jackowi Kucharskiemu

Pan Prezydent Miasta Krakowa, prof. Jacek Majchrowski wręcza Odznakę „Honoris Gratia” druhowi hm. Jackowi Kucharskiemu

Wyróżnieni w komplecie, od lewej: hm. Janusz Francuz, hm. Jacek Kucharski i hm. Tadeusz Kubas

Wyróżnieni w komplecie, od lewej: hm. Janusz Francuz, hm. Jacek Kucharski i hm. Tadeusz Kubas

Następnie Prowadząca wręczyła Druhowi hm. Ryszardowi Krukowi, przyznaną przez Komendanta Chorągwi, za znaczący wkład w rozwój harcerstwa, Honorową Odznakę 100-lecia Harcerstwa Chorągwi Krakowskiej w stopniu brązowym .

Druh hm. Ryszard Kruk i za chwile otrzyma Brązową Odznakę 100-lecia Harcerstwa

Druh hm. Ryszard Kruk i za chwile otrzyma Brązową Odznakę 100-lecia Harcerstwa

Swoje uznanie dla wyróżnionych zebrani wyrazili w śpiewanej pod kierunkiem Druha hm. Jarka Balona harcerskiej piosence, podkreślając w ten sposób podniosły charakter tej części spotkania. Bogata w wydarzenia pierwsza część spotkania dobiegła końca. A towarzyszące nam harcerskie piosenki znakomicie dobrane i śpiewane, to zasługa Druha Jarka z nieodłączną, tym razem niebieską gitarą.

W czasie przerwy uczestnicy Spotkania mieli możliwość obejrzenia mini wystawki obrazującej działalność SPH w roku 2013 lub, oglądając kroniki przyniesione przez Druha Jacka Kucharskiego, zapoznać się z historią harcerstwa w Borku Falęckim oraz zakupienia atrakcyjnych wydawnictw przygotowanych przez Komisję Historyczną ZHP Chorągwi Krakowskiej.

Można a nawet należało skosztować wspaniałych dań (na gorąco i zimno) przygotowanych przez hotelową kuchnię nie rezygnując ani na chwile z towarzyskich rozmów.

Druh hm. Krzysztof Wojtycza oferował atrakcyjne publikacje. W głębi fragment mini wystawki prezentującej niektóre akcje z działalności Stowarzyszenia w roku 2013.

Druh hm. Krzysztof Wojtycza oferował atrakcyjne publikacje. W głębi fragment mini wystawki prezentującej niektóre akcje z działalności Stowarzyszenia w roku 2013.

Na początku drugiej części Spotkania V-ce Prezes Zarządu Druh hm Stanisław Piasecki przedstawił krótką informację o najbliższych działaniach Stowarzyszenia:

 • Benefisie Druhny hm Władysławy Francuz (21.02.2014; godz. 17.00 ; Dom Kultury Kraków-Podgórze)
 • Wieczorze Piosenki Harcerskiej (10.03.2014; godz. 18.00 ; MDK ”Dom Harcerza” w Krakowie)
 • VI Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Stowarzyszenia (29.03.2014; godz. 11.00 ; Sala Obrad Urzędu Miasta Krakowa).

Członków i ich rodziny oraz sympatyków Stowarzyszenia zaprosił do udziału w obozowej Akcji Letniej, proponując do wyboru:

 • Rejs Morski po Adriatyku (25.04.2014- 04.05.2014)
 • Obóz Zagraniczny „Krym 2014” (17-29.05.2014)
 • Obóz Żeglarski „Mazury 2014” (28.06.2014-11.07.2014)
 • Obóz IZVIDAĆI w Polsce: Kraków – Korzkiew - Chochołów (06.07.2014-20.07.2014)
 • Obóz Zagraniczny „Chorwacja 2014” (19.08.2014-31.08.2014)
 • Obóz Zagraniczny „Włochy 2014” (05-14.09.2014)

Bardziej szczegółowe informacje są zamieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Po przedstawionej informacji Druh hm. Janusz Wojtycza kontynuował część „wspomnieniową” spotkania. Głos zabrali również Druhowie: hm. Juliusz Langner , hm. Władysław Pancerz Komendanci Chorągwi omawianym okresie, którzy zadeklarowali przekazanie spisanych wspomnień.

Bardzo ciekawe wystąpienia dotyczące historii harcerstwa mieli: Pan Andrzej Kurz, Druh hm. Tadeusz Perzanowski. Nowy pomysł na kampanie społeczne zgłosił, zachęcając zebranych do udziału w nich Druh Waldemar Domański dyrektor Biblioteki Polskiej Piosenki w Krakowie.

Na zakończenie obecni związali krąg i pożegnali się piosenką „Bratnie Słowo”.

W ostatniej, nieformalnej, części spotkania było dużo czasu na rozmowy i wspomnieniom „ co nigdy nie wypalą się do końca…”

Druh hm. Krzysztof Wojtycza oferował atrakcyjne publikacje. W głębi fragment mini wystawki prezentującej niektóre akcje z działalności Stowarzyszenia w roku 2013.

Rozmowy kuluarowe. Na pierwszym planie Druh hm. Józef Lipiec i Druhna hm. Agnieszka Nawrocka, na drugim planie:  Druhna hm. Barbara Planta  i Druh  hm. Adam Jelonek.

Gospodarz Spotkania, b. Komendant Chorągwi Krakowskiej ZHP , Druh hm. Andrzej Krzyworzeka. Siedzą od lewej Dh, Dh: hm. Jerzy Klinik, hm. Krystyna Krzyk, hm. Andrzej Bohosiewicz, dr Adam Cichosz, hm. Anna Tarnawska. W głębi po prawej Druhna Ewa Małota.

Gospodarz Spotkania, b. Komendant Chorągwi Krakowskiej ZHP , Druh hm. Andrzej Krzyworzeka. Siedzą od lewej Dh, Dh: hm. Jerzy Klinik, hm. Krystyna Krzyk, hm. Andrzej Bohosiewicz, dr Adam Cichosz, hm. Anna Tarnawska. W głębi po prawej Druhna Ewa Małota.

Każdy z uczestników Spotkania otrzymał materiały reklamowe Stowarzyszenia - ulotkę i wizytówkę oraz pamiątkowy Kalendarz SPH na , oby zdrowy i szczęśliwy, Rok 2014.

Bardzo dziękujemy :

 • Gospodarzowi Spotkania - Druhowi hm Andrzejowi Krzyworzece za gościnność.
 • Druhowi hm. Januszowi Wojtyczy za pełnienie funkcji moderatora panelu historycznego.
 • Druhnie Aleksandrze Grodeckiej (Dyrektor MDK „Domu Harcerza” w Krakowie) za nagłośnienia sali i pomoc w przygotowaniu mini wystawki.
 • Druhowi hm. Jarosławowi Balonowi za prowadzenie śpiewu i akompaniament.
 • Druhowi hm. Krzysztofowi Wojtyczy za umożliwienie zakupu ciekawych wydawnictw.
 • Druhnie Marzenie Wójcik za sfilmowanie i nagranie przebiegu spotkania.

Bogatsi o tegoroczne doświadczenia serdecznie zapraszamy:

Na Jubileuszowe X Spotkanie „ PO LATACH „ - tradycyjnie w Hotelach „Krakus”

Do zobaczenia znów za rok!

Organizatorzy