Akcja Benefis

W roku 2012 członkowie Kręgu Seniorów Hufca ZHP Kraków Podgórze postanowili nawiązać do zainicjowanej przed laty organizacji spotkań poświęconych historii i tradycji podgórskiego hufca oraz prezentacji sylwetek zasłużonych dla hufca instruktorów. Głównym celem imprezy pod nazwą „Spotkania przy Podgórskiej watrze …” była odbudowa i wzmocnienie na nowo harcerskich więzi, integracja środowiska oraz radość spotkania się, wspólnego śpiewania i dobrej zabawy.

Z kronikarskiego obowiązku należy przypomnieć, że pierwsze spotkanie poświęcone komendantowi Hufca ZHP Kraków Podgórze w latach 1931-1941 Druhowi hm. Tadeuszowi Miterze, popularnemu w gronie harcerzy i instruktorów „Dziadkowi”, odbyło się 10 marca 1979 roku.

W następnych latach organizowano „Harcerskie spotkanie pokoleń” – hm. Jadwiga Trylska (10.01.1981), z okazji 70-lecia Harcerstwa „Komendanci” (14.11.1981), hm. Wojciech Beliczyński (7.12.1985), z okazji 30 rocznicy powstania Kręgu „Szumiący Bór” „Zuchmistrze” (06.12.1986) oraz hm. Ada Stefańska (12.03.1985)

Gdy po kilkuletniej przerwie ożyła idea organizacji spotkań ich organizatorzy nie mieli problemów ze stworzeniem scenariusza, wyborem bohaterów oraz terminu i miejsca, w którym impreza się odbywa. Wprawdzie zmieniła się ich nazwa i nie są to już „Harcerskie spotkanie pokoleń” a „Spotkania przy Podgórskiej watrze…” duch jednak pozostał. W nowej formule wspomnienia o benefisancie i benefi santa wzbogaca multimedialna prezentacja. Dzięki starym fotografiom powracają minione lata, ożywają zatrzymane na nich postacie i miejsca.

Dodać należy, że pomysł hm. Jerzego Klinika, przewodniczącego kręgu seniorów podgórskiego hufca – organizacji Akcji „Benefis” w ramach obchodów Dnia Myśli Braterskiej spotkał się z uznaniem Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie i został włączony do kalendarza jego działań.

5 marca 2012 roku uhonorowano hm. Stanisława Spólnika, który wszechstronną działalność harcerską rozpoczął w roku 1957. Dodać również należy, że w roku 2000 był On współzałożycielem Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie i przez wiele lat pełnił funkcję członka Zarządu i Sekretarza. I tak to zaczęło …