W sobotę 9 kwietnia 2022 r. w MDK Dom Harcerza odbyło się XIV Zebranie Sprawozdawcze naszego Stowarzyszenia. Przybyli na nie licznie zaproszeni goście i członkowie SPH. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in.:

 • Piotr Świeży – pełnomocnik Wojewody Małopolskiego do Spraw Odznaczania Osób Zasłużonych dla Państwa Polskiego
 • Marian Kulig – Wicekanclerz Kapituły Orderu Uśmiechu
 • hm. Mariusz Siudek – komendant Chorągwi Krakowskiej ZHP
 • hm. Anna Franik – wiceprzewodnicząca Rady Chorągwi Krakowskiej ZHP

FOTO 01

(Od lewej) hm. Józef Lipiec i hm. Adam Jelonek w przyjacielskiej rozmowie przed rozpoczęciem zebrania

Po odśpiewaniu hymnu harcerskiego, serdecznie powitała przybyłych Prezes SPH Druhna Danuta Noszka-Leśniewska. Następnie odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń wyróżniającym się członkom naszego Stowarzyszenia.

 • Na wniosek Wojewody Małopolskiego Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za zasługi dla Niepodległej Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości odznaczeni zostali:
  hm. Bogdan Dudkowski, hm. Adam Jelonek, phm. Anna Piasecka, hm. Marek Valenta.
  Zły stan zdrowia uniemożliwił odbiór odznaczeń hm. Barbarze Kucharskiej i hm. Ryszardowi Kucharskiemu.
 • W uznaniu najwyższych zasług dla Ojczyzny i Związku Harcerstwa Polskiego Przewodniczący ZHP nadał Medal Wdzięczności ZHP hm. Bogdanowi Makaremu i hm. Andrzejowi Brożkowi
 • Za wieloletnią działalność na rzecz dzieci i młodzieży Zarząd SPH uhonorował Odznaką Za Zasługi dla SPH: Pana Piotra Świeżego i hm. Marcina Kowalika.

FOTO 02

Po dekoracji „Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości” (od lewej) hm. Danuta Noszka-Leśniewska, hm. Bogdan Dudkowski, hm. Adam Jelonek, phm. Anna Piasecka, Pan Piotr Świeży

FOTO 03Po dekoracji „Medalem Wdzięczności ZHP” (od lewej) hm. Bogdan Makary, hm. Andrzej Brożek i hm. Mariusz Siudek

FOTO 04Pan Piotr Świeży odebrał Odznakę „Za Zasługi dla SPH” z rąk Prezes SPH hm. Danuty Noszki-Leśniewskiej

FOTO 05Podziękowania w imieniu odznaczonych złożył hm. Marek Valenta

FOTO 06Okolicznościowy list skierował do uczestników Zebrania SPH Pan Piotr Świeży Pełnomocnik Wojewody Małopolskiego ds. Odznaczania Osób Zasłużonych dla Państwa Polskiego

Po przerwie na piosenkę kilkudziesięciu uczestników zebrania wysłuchało sprawozdania z działalności za rok 2021. Przedstawiono także sprawozdanie finansowe i komisji rewizyjnej, której członkowie wnioskowali w nim o udzielenie absolutorium zarządowi. Propozycja została przyjęta bez zastrzeżeń. W głosowaniu zebrani jednogłośnie podjęli uchwałę o udzieleniu absolutorium Zarządowi SPH.

Druhna Prezes podziękowała obecnym za zaufanie i działalność w niełatwym dla wszystkich okresie trwania pandemii. Przypomniała, że nasza aktywność jest wielowymiarowa i nie ogranicza się tylko do SPH. Z satysfakcją przyjęliśmy informację o wynikach organizowanego przez Samorząd Województwa Małopolskiego „Poza Stereotypem – Seniorka i Senior Roku”1 bowiem wśród laureatów znaleźli się nasi członkowie: Ferdynand Nawratil – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej SPH i Prezes Krakowskiego Forum Organizacji Społecznych oraz prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiech – wybitny naukowiec i specjalista ochrony roślin, który od ponad 10 lat kieruje Uniwersytetem Trzeciego Wieku na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Nawiązując do konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy serdecznie dziękowała wszystkim, którzy w różnej formie zaangażowali się w zadania związane z pomocą dla uchodźców z tego kraju. Pośród nich na szczególne wyróżnienie zasługują Druhny Zofia Barus, Maryla Kania, Anna Rozmus, Anna Żurawel-Drwota.

Następnie z ogromnym zainteresowaniem wysłuchano relacji hm. Maryli Kani i hm. Anny Żurawel-Drwoty o służbie harcerskich wolontariuszy, którzy od ponad miesiąca niosą pomoc uchodźcom z Ukrainy na 4 peronie Dworca Głównego PKP. Druhny zaapelowały o włączanie się w miarę możliwości w wolontariat /nawet przez kilka godzin/ w punktach pomocy dla uchodźców z Ukrainy na Dworcu PKP w Krakowie lub kompleksie biurowym Eximius Park w Zabierzowie.

FOTO 07O pomocy uchodźcom z Ukrainy opowiadały hm. Anna Żurawel-Drwota i hm. Maryla Kania

Z kolei hm. Mariusz Siudek przytoczył przykłady pomocy udzielanej uchodźcom przez hufce Chorągwi Krakowskiej. Następnie przedstawił bieżące działania i plany chorągwi Krakowskiej: Święto Chorągwi, przygotowania do otwarcia Muzeum Ruchu Harcerskiego i uruchomienia pola biwakowego w forcie Jugowice, IX edycja Plebiscytu „TADEK”, akcja letnia. W podziękowaniu za dobrą współpracę wręczył Druhnie Prezes okazałą wiązankę kwiatów
i oryginalnie wykonany krzyż harcerski, który stanowić może ozdobą każdego pomieszczenia.

FOTO 08Druhna Prezes z dumą prezentuje niepowtarzalny krzyż harcerski – wyraz uznania dla działalności SPH w Krakowie

Wiceprezes Stanisław Piasecki zapoznał obecnych z harmonogramem działań stowarzyszenia na drugie półrocze. W planie pracy uwzględniono m.in. udział w akcję Jubilat 2022, wakacyjne obozy żeglarski Mazury i zagraniczny Chorwacja, XII Jesienną Górską Wycieczkę, akcję Znicz, Marsz Niepodległości. Zaprezentował także, wydane staraniem SPH
z okazji 100-lecia Hufca Kraków-Podgórze, opracowanie hm. Krzysztofa Poniedziałka „Plakietki, odznaki, pieczątki w Hufcu ZHP Kraków-Podgórze”.

Następnie zabrał głos hm. Wiesław Wójcik, który przedstawił krótką informację z prac Komisji Uchwał i Wniosków. Zgłoszono m.in. wnioski o: zorganizowanie wystawy wydawnictw SPH i Chorągwianej Komisji Historycznej, otwarcie subkonta SPH na wpłaty pomocy finansowej dla uchodźców z Ukrainy a także stworzenia bazy informacji o różnych indywidualnych formach pomocy udzielanej przez naszych członków.

Na zakończenie spotkania złożyliśmy sobie życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych.

Serdecznie dziękujemy gospodarzom MDK „Dom Harcerza” na czele z Panem Mirosławem Lisikiem oraz osobom zaangażowanym w przygotowanie XIV Walnego Zebrania Sprawozdawczego SPH: hm. Stanisławowi Piaseckiemu za organizacyjne przygotowanie zebrania i opracowanie sprawozdania merytorycznego z działalności SPH, księgowej Stowarzyszenia pani Krystynie Burdzie za sporządzenie i omówienie sprawozdania finansowego, hm. Tadeuszowi Kubasowi, hm. Magdalenie Migacz, hm. Krystynie Wywiał, a hm. Marcinowi Kowalikowi za gitarowy akompaniament do wspólnie śpiewanych piosenek harcerskich.

Ps.
Tradycyjnie zapraszamy do śledzenia najświeższych newsów i informacji z życia SPH na naszej stronie internetowej: www.sph-krakow.pl

Tekst i foto: hm. Andrzej Gaczorek