Nekrolog M. Valenta html 294d89ff

… Przy innym ogniu, w inną noc
Do zobaczenia znów…

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość,
że w piątek, 3 listopada 2023 r., w wieku 76 lat, odszedł na wieczną wartę długoletni instruktor harcerski
i wykładowca akademicki, członek honorowy Polskiego Towarzystwa Informatycznego

Ś†p.
hm. Marek VALENTA

Wspaniały Człowiek i Pedagog o wielkim sercu, który swoje życie poświęcił pracy z młodzieżą. Był jednym z współtwórców sukcesów Szczepu ZHP ‘ŻURAWIE”, jako Jachtowy Kapitan Żeglugi Wielkiej pełnił funkcję KWŻ Chorągwi Krakowskiej ZHP. Od wielu lat aktywnie uczestniczył w działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie.

Był osobą niezwykle pracowitą, szczerą i otwartą na problemy innych ludzi, Niezawodnym Przyjacielem.
Odszedł, ale na zawsze pozostanie w naszej pamięci i sercach ...

Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia

Zarząd i Członkowie
Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa
w Krakowie

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek, 9 listopada 2023 r. o godz. 14.00 na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.