Kolejny, trzeci Benefis był poświęcony bardzo lubianej i wyjątkowej Osobowości, jaką bez wątpienia jest Druhna hm. Władysława Maria Francuz. Tradycyjnie został on zorganizowany z okazji Dnia Myśli Braterskiej. Odbył się w piątek 21 lutego 2014 r. Na długo przed 17:30, tj. godziną rozpoczęcia spotkania, czyniący ostatnie drobne poprawki organizatorzy powitali jak zwykle uśmiechniętą, ale i skupioną Benefisantkę. Każdy z przychodzących gości z przejęciem składał podpis na przygotowanej dla Jubilatki karcie z życzeniami oraz odbierał przygotowane przez nią materiały z okolicznościowym śpiewnikiem. Sala wypełniła się szybko, a nawet się przepełniła

Na spotkanie przybyli: rodzina Jubilatki, bardzo liczna grupa byłych instruktorów Hufca Kraków – Podgórze, byłych harcerek z Dębnik, Komendant oraz Przewodniczący Kręgu Seniorów ZHP Komendy Chorągwi Krakowskiej, wychowankowie oraz reprezentacja Zespołu Pieśni i Tańca „Małe Słowianki” z przedstawicielem kadry Centrum Młodzieży, pracownicy m.in. Politechniki Krakowskiej, w tym szczególnie liczna grupa z Centrum Pedagogiki i Psychologii, oraz innych krakowskich uczelni, przedstawiciele byłych władz oświatowych Krakowa, Kawalerowie Orderu Uśmiechu, wychowankowie ze szkół, współpracownicy, przyjaciele.

Druh hm. Jerzy Klinik rozpoczyna kolejny III Benefis

Druh hm. Jerzy Klinik rozpoczyna kolejny III Benefis

Prowadzący spotkanie Druh hm. Jerzy Klinik, pomysłodawca i Szef Sztabów wszystkich benefisów, upewniwszy się, że goście zajęli miejsca, poprosił zebranych o powstanie i rozpalenie „ogniska” przez Druhny: hm. Władysławę Marię Francuz i hm. Joannę Siekaniec – Komendantkę Hufca Kraków – Podgórze.

Ognisku Cześć! Druhny: hm. Władysława Maria Francuz (po prawej) i hm. Joanna Siekaniec (AG)

Ognisku Cześć! Druhny: hm. Władysława Maria Francuz (po prawej) i hm. Joanna Siekaniec (AG)

Następnie zebrani, zgodnie z harcerskim obyczajem, zaśpiewali piosenkę Już rozpaliło się ognisko, a zaraz po niej Dobrze nam tu mija czas i Jamboree. Prowadzący przypomniał krótko genezę Dnia Myśli Braterskiej i serdecznie powitał przybyłych na spotkanie, a szczególnie serdecznie Benefisantkę z Rodziną m.in. mężem Januszem - również byłym instruktorem harcerskim, Seniora Podgórskiego Harcerstwa Dh Lesława Połomskiego, pracowników naukowych Politechniki Krakowskiej, Druha hm. Andrzeja Króla - Przewodniczącego Kręgu Seniorów ZHP Chorągwi Krakowskiej.

Uczestnicy benefisu (AG)

Uczestnicy benefisu (AG)

Druh hm. Jerzy Klinik kończąc wprowadzenie złożył wszystkim obecnym serdeczne życzenia z okazji Dnia Myśli Braterskiej, a Benefisantkę poprosił o zajęcie honorowego miejsca.

Druhna harcmistrz Władysława Maria Francuz

Druhna harcmistrz Władysława Maria Francuz

Druhna korzystając z okazji serdecznie powitała wszystkich obecnych stwierdzając, że po raz pierwszy uczestniczy w takiej zbiórce harcerskiej, w której bierze udział tak wiele bliskich Jej osób. Rodzina: mąż Janusz, dzieci - córka Beata i syn Jacek, wnuczki: Karolina (16 l.), Paulina (13 l.) oraz wnuki: Simon (18 l.) i Dawid (13 l.), którzy zrobili babci niespodziankę przylatując na imprezę z Rzymu oraz tak wielu byłych i aktualnych instruktorów, współpracowników, przyjaciół i znajomych.

Druhna hm. Władysława Maria Francuz z Rodziną (AG)

Druhna hm. Władysława Maria Francuz z Rodziną (AG)

Piosenka Płonie ognisko i szumię knieje była zapowiedzią rozpoczynającego się cyklu gawęd, w trakcie których Druhnę hm. Władysławę Marię Francuz w kolejnych okresach Jej działalności przedstawiali:

Okres 1. Zastępowa, Przyboczna, Drużynowa, Komendantka Szczepu
wspominała Druhna hm. Maria Trzmiel – „Kuka”. (zdjęcie poniżej AG)

Maria Trzmiel – „Kuka” (AG)

Maria Trzmiel – „Kuka” (AG)

Z ogromnym sentymentem Dh hm. Maria Trzmiel przedstawiła lata przedszkolne i szkolne w „jednej ławie” z dzisiejszą Jubilatką - Dziunią. To wówczas rozpoczęła się ich znajomość, która przerodziła się w trwającą ciągle przyjaźń. Przypomniała, że Jubilatka w 1957 roku wstąpiła do 13 DH-ek im. J. Falkowskiej, w której pełniła funkcje zastępowej i przybocznej. Później, latach 1962 – 66 była drużynową 13 Żeńskiej Drużyny Zuchów „Polne Kwiaty”. Również te same lata znajomości i wspólnej działalności wspominali Dh. Dh. Danuta i Zbigniew Opolscy (zdjęcie poniżej AG) oraz Druhna hm. Irena Królikiewicz, którzy wspólnie z Benefisantką byli także studentami Politechniki Krakowskiej. Wspomnieniem objęli wykładowcę matematyki na PK Druha Komendanta Hufca Kraków – Podgórze dr inż. Zdzisława Trylskiego, który stał się wtedy dla Benefisantki wyjątkowym doradcą zawodowym. Pieczątka na świadectwie maturalnym Jubilatki (pokazanym w prezentacji multimedialnej) potwierdza Jej starania na Akademię Medyczną w Krakowie. Gdy tam nie mogła znaleźć miejsca Druh Hufcowy przekonał Ją do podjęcia próby zostania studentką Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej – i udało się! Teraz po latach z uśmiechem wspomina, że nie została lekarzem, a może doktorem nauk medycznych, ale za to jest doktorem nauk humanistycznych.

Benefis Druhny hm. Władysławy Marii Francuz

Następnie piosenka Obozowe tango i

Okres 2. Działalność w Hufcu Kraków-Podgórze.

Ponieważ z przewidywanych dwóch gawędziarzy z przyczyn zdrowotnych nie mógł być obecny Druh hm. Jacek Kucharski – były zuch Druha Francuza (Serdeczne pozdrowienia i życzenia zdrowia, Druhu Jacku!) – na „placu boju” pozostał i oczywiście znakomicie sobie poradził Druh hm. Adam Jelonek. Przypomniał, że prowadząc drużynę, Jubilatka równocześnie w latach 1962 - 69 w Komendzie Hufca pełniła funkcje: Kwatermistrza, Namiestnika Zuchowego, W tym czasie wzięła udział w 25 obozach, koloniach, kursach Hufca Kraków - Podgórze. W roku 1967 otrzymała stopień harcmistrza. Hufcowi przewodzili wówczas dh hm. Zdzisław Trylski i dh hm. Stanisław Spólnik. Tak miło się zdarzyło, że Jubilatka została chrzestną matką córek druhów hufcowych: Basi Trylskiej i Kasi Spólnik. Wzmocniło to przyjaźń harcerską i rodzinną trwającą do dziś.

Druh hm. Adam Jelonek wspomina działalność Dh Francuz w hufcu Kraków - Podgórze

Druh hm. Adam Jelonek wspomina działalność Dh Francuz w hufcu Kraków - Podgórze

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, nieco później przybył na spotkanie powitany serdecznie Druh hm. Paweł Grabka – Komendant ZHP Chorągwi Krakowskiej, który wręczył Benefisantce pięknie wyrzeźbiony w drewnie Krzyż Harcerski z podziękowaniami za służbę harcerską.

Komendant Chorągwi Krakowskiej hm. Paweł Grabka wręcza Krzyż Harcerski z podziękowaniami za służbę harcerską. (AO)

Komendant Chorągwi Krakowskiej hm. Paweł Grabka wręcza Krzyż Harcerski z podziękowaniami za służbę harcerską. (AO)

Benefis Druhny hm. Władysławy Marii FrancuzBenefis Druhny hm. Władysławy Marii Francuz

Słoneczko późno dzisiaj wstało, a po tej piosence

Okres 3. Działalność w Chorągwi i Hufcu Kraków - Zwierzyniec.

Gawędę wygłosił Druh hm. Zbigniew Sabiński. Znany w kręgach harcerskich ówczesny Komendant Hufca „Saba” przypomniał sobie i innym, że bardzo się ucieszyli, iż druhna tej miary, w związku z podjęciem pracy w Technikum Gospodarki Wodnej i Budownictwa Drogowego, w roku 1969 została instruktorką w Hufcu Kraków – Zwierzyniec (aktualnie Krowodrza). Mianowana Komendantką Szczepu „Maraton 44”, prowadziła go do roku 1974. Szczep szybko stał się jednym z najlepszych w hufcu i chorągwi. W Komendzie Chorągwi Krakowskiej ZHP działała, jako instruktor Wydziałów: najpierw Zuchowego (1964 - 69), a następnie Szkół Ponadpodstawowych (1973 – 75).

W latach 1774 – 76 była członkiem Rady Chorągwi. W 1975 r. założyła Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Małe Słowianki” w Pałacu/Centrum Młodzieży w Krakowie i do tej pory jest jego Kierownikiem. Zespół aż do roku 1990 był równocześnie szczepem harcerskim, którego Komendantem był Druh hm. Janusz Francuz. W latach 1975 – 90 Benefisantka pełniła również funkcję Z-cy Komendanta Chorągwianej Szkoły Instruktorów, którym był hm. Antoni Weyssenhoff, oraz Przewodniczącej Kręgu „Zielona Droga” przy Zespole/Szczepie „Małe Słowianki”.

Gawędę wygłasza Druh hm. Zbigniew Sabiński, pośrodku Druh Janusz Francuz (AG)

Gawędę wygłasza Druh hm. Zbigniew Sabiński, pośrodku Druh Janusz Francuz (AG)

I znów zaśpiewano, tym razem Piosenkę Instruktorską.

Okres 4. Działalność „Małych Słowianek”.

To robocze i krótkie hasło kryje w sobie, bagatela, założenie Zespołu Pieśni i Tańca „Małe Słowianki”, który w przyszłym roku będzie obchodził 40 lecie obfitującej w osiągnięcia działalności i niezmienne prowadzenie go przez wspaniałą Jubilatkę. Gawędę wygłosiła Druhna pwd. Bogusława Oleszko. Między innymi na wesoło ujawniła, jakie umiejętności pływackie posiada Druhna Francuz. Zobrazujmy ten okres podając kilka danych: przez pierwsze 15 lat był to Szczep i reprezentacyjny Zespół Artystyczny ZHP Chorągwi Krakowskiej, aktualnie liczy 300 uczestników zorganizowanych w 23 grupach w wieku od lat 6 do 18, reprezentujących 143 placówki oświatowe z terenu Krakowa i okolic; posiada 640 strojów ludowych; prezentował program w 27 krajach; na scenach krajowych i zagranicznych występował 2493 razy; jego szeregi opuściło 3600 wychowanków!

Jubilatka z nową „Małą Słowianką” i Druhną pwd. Bogusławą Oleszko (AG), byłą harcerką Szczepu „Maraton 44”, wychowanką Zespołu i aktualnie choreografem „Małych Słowianek”

Jubilatka z nową „Małą Słowianką” i Druhną pwd. Bogusławą Oleszko (AG), byłą harcerką Szczepu „Maraton 44”, wychowanką Zespołu i aktualnie choreografem „Małych Słowianek”

Jubilatka z reprezentacją i przedstawicielami Zespołu Pieśni i Tańca „Małe Słowianki” (AG)

Jubilatka z reprezentacją i przedstawicielami Zespołu Pieśni i Tańca „Małe Słowianki” (AG)

Obecna na benefisie, ubrana w stroje krakowskie i wyglądająca się bardzo efektownie, grupa dziewcząt z zespołu zaśpiewała kolejno: Idziemy w Jasną, piosenkę słowiańską - Macedonsko Devojce i piosenkę krakowską - Lajkonik. Do przepięknie śpiewanych piosenek spontaniczne dołączyli się uczestnicy benefisu. Na zakończenie tej części przedstawiciele Zespołu w prostych, ale bardzo serdecznych słowach podziękowali swojej Druhnie i wręczyli Jej malowaną „Małą Słowiankę” i piękne kwiaty.

Okres 5. Działalność naukowa.

Jej droga edukacyjna, można by rzec - przepustka do działalności naukowej, rozpoczęła się w Szkole Podstawowej nr 43 w Dębnikach. Następnie ukończyła IX LO im. J. Joteyko w Krakowie, później Wydział Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej.

W roku 1985 na Wydziale Filozoficzno – Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych. Promotorem pracy doktorskiej był prof. dr hab. Tadeusz Aleksander (obecny na uroczystości). 14 października 2010 roku otrzymała stopień Profesora Oświaty, najwyższy, jaki może otrzymać w Polsce nauczyciel. Przez 17 lat była nauczycielem akademickim w systemie doskonalenia nauczycieli IKN w W-wie Oddział w Krakowie (IKNIBO, ODN, CDN). Jest wybitnym dydaktykiem - specjalistą w zakresie systemów zarządzania jakością w edukacji. Od 1990 r. pracuje na Politechnice Krakowskiej, kierując od 1994 roku Centrum Pedagogiki i Psychologii PK. Ma ponad 130 publikacji. W benefisie wzięło udział wielu pracowników naukowo-dydaktycznych CPiP.

W szczególny sposób - poprzez pryzmat swojej drogi zawodowej, przedstawiła dr Francuz Pani dr Klaudia Węc. Był to przykład sytuacji, w której Znakomita Druhna wspierała i pomagała niezwykle trafnie wybrać kierunek rozwoju wielu swoim podopiecznym czy współpracownikom, zyskując ich ogromną wdzięczność. Również bardzo piękne, nacechowane życzliwością i wzruszające było wystąpienie Pana dr Mariana Piekarskiego - Zastępcy Dyrektora CPiP, który wykazał jak ważną rolę spełniała i spełnia Jubilatka na Politechnice Krakowskiej, m.in. koordynując działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku PK.

Pani dr Klaudia Węc (AG) z Centrum Pedagogiki i Psychologii PK, wychowanka Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Małe Słowianki”

Pani dr Klaudia Węc (AG) z Centrum Pedagogiki i Psychologii PK, wychowanka Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Małe Słowianki”

Przemawia Pan dr Marian Piekarski (AG)

Przemawia Pan dr Marian Piekarski (AG)

Pracownicy Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej (AG)

Pracownicy Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej (AG)

Z kolei piosenka Idziemy w Życie bez trwogi zapewne była przez lata przesłaniem zarówno dla Jubilatki jak i wielu spośród obecnych. Dobrze zatem, że poprzedziła wystąpienie Druhny Prezes - hm. Danuty Noszki -Leśniewskiej dotyczące:

Okresu 6. Działalność w Stowarzyszeniu Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie.

Bardzo ciepłe i serdeczne było wystąpienie Druhny Danuty. Padły wówczas słowa, które powtarzały się tego wieczoru wielokrotnie. „Zarówno ja oraz Stowarzyszenie mamy ogromne szczęście, że jesteś z nami. Od samego początku, od postania SPH w roku 2000. Bo nie mogło Ciebie zabraknąć wśród osób, które zdecydowały się wspierać harcerstwo w Chorągwi Krakowskiej

w tych trudnych dla niego latach.” Na zakończenie wystąpienia odczytała okolicznościowy adres:

„Pieśnią i gwarą serdeczną bratnią,
wiążemy serca mna wieczny czas“

Dostojna Benefisantka Druhna harcmistrz
Władysława Maria Francuz

Spotkaliśmy się w dniu dzisiejszym, aby dać godny wyraz uznania, szacunku, radości i podziwu dla wieloletniej, niezwykle aktywnej, bardzo wszechstronnej i pełnej osiągnięć Druhny działalności. Najpierw instruktorskiej - która rozpoczęła się w Hufcu Podgórze i jest kontynuowana aż po dzień dzisiejszy. Jakże wspaniałym osiągnięciem było założenie i kierowanie przez wiele lat Zespołem Pieśni i Tańca “Małe Słowianki”, rozsławiającego Kraków i Harcerstwo w Polsce i na świecie. Czy wreszcie znaczące sukcesy w pracy zawodowej w nadzorze pedagogicznym oświaty i jako Dyrektor Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej.

Jestem zaszczycona, że to mnie przypadł w udziale zaszczyt i wielka przyjemność przedstawienia Ciebie - dzisiejszej Benefisantki, jako znakomitego członka naszego Stowarzyszenia. Można by powiedzieć krótko – jesteśmy szczęśliwi, że Jesteś z nami i również poprzez działalność w SPH kontynuujesz służbę na rzecz harcerstwa. Z wielu Twoich zasług dla SPH wymienię nieliczne przykłady: wspaniały koncert zespołu “Male Słowianki” z okazji 100 lecia Harcerstwa i X lecia Stowarzyszenia, wykonanie prezentacji multimedialnej kilkunastu zasłużonych instruktorów czy zorganizowanie z okazji Dnia Nauczyciela wspólnego spotkania dla wspomagających przez wiele lat działalność harcerską byłych dyrektorów szkół średnich i przedstawicieli byłych Władz Oświatowych Krakowa
i członków Stowarzyszenia. W ciągłej pracy na rzecz innych, wspólnie z rzeszą dorosłych Druhny wychowanków, jakby niespostrzeżenie przemknęły kolejne lata. I cóż z tego, że “przemknęły”, skoro Twoje serce, jak zawsze, bije rytmem młodości i nie brak Ci zapału ani siły do wspierania kolejnych pokoleń, podejmowania nowych wyzwań.

Pozwól, że w imieniu członków Stowarzyszenia i własnym najpierw serdecznie Ci podziękuję za te wszystkie lata niestrudzonej, znakomitej, bogatej w tak  różnorodne przedsięwzięcia działalności oraz przekażę życzenia dalszych wspaniałych dokonań, płynącej z nich radości i satysfakcji, sił i zdrowia.

Czuwaj!

Potem Druhna Danuta Noszka - Leśniewska i Druh Jerzy Klinik wręczyli Jubilatce okolicznościowy adres od SPH z podpisami uczestników benefisu - zdjęcie oraz kosz wspaniałych czerwonych róż.

Ta niezwykle skromna Osoba to Człowiek Roku 2000 w plebiscycie Gazety Krakowskiej. Oprócz jakże zasłużonego i sprawiającego Jej ogromną satysfakcję Orderu Uśmiechu

foto-17foto-18

Była wiele razy wyróżniana i odznaczana, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem i Złotym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”, Medalem Za zasługi dla ZHP”, Medalem KEN, Odznaką Honoris Gratia, Odznaką „Przyjaciel Dziecka”, Odznaką „Za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej”, Medalem „Za zasługi dla SPH”, Złotą Odznaką 100 lecia Harcerstwa, Honorową Odznaką Politechniki Krakowskiej.

Druhna hm. Danuta Noszka – Leśniewska i Druh hm. Jerzy Klinik – życzenia, pamiątki i kwiaty dla Jubilatki

Druhna hm. Danuta Noszka – Leśniewska i Druh hm. Jerzy Klinik – życzenia, pamiątki i kwiaty dla Jubilatki

Były Kurator Oświaty w Krakowie Pan mgr Mieczysław Noworyta z ogromną radością i dumą wspominał swoją współpracę z Dh Francuz i Zespołem oraz przekazał podziękowania od byłych władz oświatowych Krakowa i najlepsze życzenia na przyszłość. Następnie Dh Jerzy Klinik odczytał też okolicznościowe adresy skierowane do Jubilatki od: Kręgu Instruktorów Seniorów ZHP Chorągwi Krakowskiej oraz Druha hm. Andrzeja Krzyworzeki – byłego Komendanta ZHP Chorągwi Krakowskiej. Bardzo oryginalne życzenia, zapisane na deseczce kuchennej przekazał Jej Druh
hm. Jerzy Kujawski – „Szpinak”.

Życzenia przekazuje Druh hm. Jerzy Kujawski (AG)

Życzenia przekazuje Druh hm. Jerzy Kujawski (AG)

Na zakończenie na ekranie pojawił się krótki film z wypowiedzią Pani prof. dr hab. Teresy Olearczyk (obecnej na tej wyjątkowej zbiórce), pomysłodawczynią spotkań „Salonu Edukacyjnego Krakowa” w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. W 2013 r. doktor Francuz została tam przedstawiona, jako pierwsza w charakterze mistrza, rozpoczynając cykl wyjątkowych prezentacji pedagogów praktyków.

Ostatnim punktem uroczystości było wystąpienie Benefisantki poprzedzone, co jest znamienne, piosenką Jak dobrze nam zdobywać góry. Było ono krótkie, skierowane do wszystkich obecnych, a zarazem do każdego z osobna, bardzo serdeczne, skromne i refleksyjne….

Wystąpienie Druhny Francuz (AG)

Wystąpienie Druhny Francuz (AG)

Zakończenie tej nietypowej zbiórki harcerskiej zwiastowały tradycyjne piosenki: 2-ga zwrotka Płonie ognisko i szumią knieje, Pieśń pożegnalna, Złączeni węzłem. Komendant, hm. Jerzy Klinik serdecznie podziękował:

  • za współpracę w przygotowaniu i przeprowadzenie Benefisu zespołowi organizacyjnemu w składzie: hm. Andrzej Gaczorek, pwd. Katarzyna Hrynkiewicz, hm. Małgorzata Komorowska, phm. Michał Łesyk, phm. Andrzej Marcińczyk, hm. Magdalena Migacz, hm. Stanisław Piasecki, hm. Krzysztof Poniedziałek, hm. Joanna Siekaniec, phm. Bogusława Spólnik, hm. Łukasz Stan, Dh Anna Tomal, hm. Wiesław Wójcik, hm. Krystyna Wywiał;
  • za wykonanie wspanialej prezentacji komputerowej Benefisantki Pani Bożenie Włoczkowskiej we współpracy z Panią Anną Cygan i Panią Barbarą Kwiatkowską;
  • za dokumentacje filmową, którą wykonali Panowie Stanisław Kudelka i Tomasz Pułka oraz fotograficzną, którą wykonali Pani Agnieszka Gaczorek i Pan Krzysztof Świętek, a także Andrzej Oleszko i Stanisław Marek Biedroński;
  • Komendzie Hufca Kraków – Podgórze i Dyrekcji Domu Kultury Podgórze.

Przyszedł czas na wykonanie pamiątkowego zdjęcia na schodach, potem zaistniała, możliwość złożenia życzeń i gratulacji Jubilatce, która myśląc jak zwykle praktycznie, zapewniła catering. Pyszne kanapki, ciasteczka, zimne i gorące napoje czyhały na uczestników spotkania zmierzających z sali „na schody”. Prowadzący spotkanie bardzo zdecydowanie zapraszał do pamiątkowej fotografii. Udało się! Jak widać, na zmieszczonym poniżej zdjęciu (AG) została „uwieczniona” większość uczestników Benefisu.

Benefis Druhny hm. Władysławy Marii Francuz

Po wykonaniu zdjęcia, kontynuowano składanie serdecznych życzeń, kwiatów i pamiątek bardzo wzruszonej Jubilatce. I oczywiście robiono zdjęcia z Jubilatką, a każdy chciał je mieć. Utrzymywała się bardzo, bardzo sympatyczna atmosfera. W miarę upływu czasu było coraz więcej osób „skuszonych” przez apetycznie zastawione stoły. Bo trzeba przyznać, że chociaż minęło już sporo czasu, dotychczas nikt tego nie zauważył. To był wspaniały, niezapomniany wieczór. Odżyły wspomnienia, ugruntowały się przyjaźnie, byliśmy po prostu razem.

Nasza Druhno! Dziękujemy Ci serdecznie.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania i przeprowadzenia Benefisu oraz tym, którzy w nim uczestniczyli.

Organizatorzy

Krąg Seniorów i Komenda Hufca Kraków – Podgórze Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie